Del
English

For censorer og praktikvejledere på administrationsbacheloruddannelsen

Få en administrationsbachelorstuderende i ulønnet praktik

 • Praktikanterne fra administrationsbacheloruddannelsen har gennemgået 2½ års uddannelse på Professionshøjskolen Absalon forud for praktikforløbet. Uddannelsen tager i alt 3½ år.
 • De studerende besidder grundlæggende kommunikative og administrative kompetencer, som gør dem i stand til at skabe overblik og til at arbejde selvstændigt og koordinerende på tværs af forskellige fagligheder i organisationen.
 • Praktikanten uddanner sig til at arbejde med administrativ opgaveløsning i alle typer politisk styrede organisationer. Også private virksomheder kan have glæde af praktikantens solide indblik i administrationsopgaver.
 • En praktikant fra administrationsbacheloruddannelsen arbejder ud fra et solidt grundlag af samfundsvidenskabelige teorier og metoder og kan omsætte denne viden i konkrete resultater, såsom i sagsbehandling, sekretariatsbetjening, analyser samt koordinering af processor og projekter.

Typiske arbejdsopgaver for en praktikant

Uddannelsen er en generalistuddannelse, hvilket betyder, at den studerende kan varetage mange typer af arbejdsopgaver.

Den studerende har haft seks grundmoduler om blandt andet; politik og samfund, økonomi, jura, projekt og metode. Den studerende har gennem fire valgmoduler været med til at forme sin egen faglige profil.

Eksempler på arbejdsopgaver:

 • Sagsfremstillinger
 • Sagsbehandling
 • Undersøgelser og analyser
 • Økonomi
 • Projekter og processer
 • Organisationsudvikling
 • Vejledning
 • Formidling og kommunikation
 • Sekretariatsbetjening

Læs mere om uddannelsens moduler

Praktikhåndbog

Praktikhåndbogen indeholder formelle forhold omkring praktikken. Derudover indeholder praktikhåndbogen en række oplysninger om afviklingen af praktikken samt ansvarsfordeling og opgaver.

Praktikforløbet

 • Praktikopholdet varer 4,5 mdr.
 • Ugentlig arbejdstid er 37 timer
 • Praktikken er ulønnet
 • Den studerende indgår ikke i praktikinstitutionens normering
 • Praktikstart to gange årligt. Ultimo august og primo februar
 • Den studerende udarbejder en praktikrapport efter praktikkens afslutning. Rapporten formuleres i samarbejde med praktikstedet. Forventningen er, at opgaven skal gøre en forskel for praktikstedet.

Rune støtter mig for eksempel meget omkring udviklingsprojekter, ligesom han er sekretær for ledelsesgruppen og er med inde over vores strategiske overvejelser. Han er i det hele taget meget tæt på maskinrummet her hos os og med til at sætte dagsordenen.

Bo Gammelgaard, centerchef, Handicap og Psykiatri, Næstved Kommune

Det specielle ved vores administrationsbachelorer er, at de har et administrativt blik, og at de er meget allround, samtidig med at de har et skarpt blik på styring og ledelse.

Lene Daugaard, leder af HR, Uddannelse og Forskningsafdelingen, Slagelse Sygehus.

Her i afdelingen har vi flest HK’ere, der eksempelvis laver sagsbehandling, og det er de rigtig dygtige til. Men jeg kan tydeligt mærke, at Nadine, vores administrationsbachelor, virkelig forstår det politiske aspekt, der er ved at være embedsmand i en styrelse, der er underlagt folketinget og den siddende regering. Hun har en god politisk fornemmelse.

Charlotte Hatting, teamleder, Udlændingestyrelsens 1. Forlængelseskontor

Vi har oplevet en masse nytænkning og selvstændighed. Sabrina har givet os et frisk pust i afdelingen. Og så har vi oplevet, at vi har kunne få løst en række af de opgaver, som vi ellers har måtte nedprioritere fordi vi ikke har haft tid til det. Der har Sabrina været rigtig god til at løse de opgaver og endda virkelig brænde for det. 

Annika Olsen, praktikvejleder, Guldborgsund Kommune