Del
English

Fremtid og karriere

Pædagoguddannelsen kvalificerer dig til at arbejde inden for hele det pædagogiske arbejdsfelt. Som pædagog kan du blive ansat i en lang række institutionstyper både i privat og offentlig regi. Se eksempler i figuren herunder

Videreuddannelse

Som færdiguddannet pædagog  kan du også bruge pædagoguddannelsen til at specialisere dig yderligere ved at tage en diplom-, master- eller en kandidatuddannelse. 

Videreuddannelse

Færdiguddannede pædagoger kan specialisere og videreuddanne sig ved fx at tage en pædagogisk diplomuddannelse, en master eller en kandidat. Så kan du blive leder, pædagogisk konsulent og rådgiver, praktikvejleder m.m.

Diplomuddannelser

  • Læs mere om efter- og videreuddannelse i Professionshøjskolen Absalon