Del
Uddannelsesleder fratrådt på pædagoguddannelsen

Uddannelsesleder fratrådt på pædagoguddannelsen

Annette Michelsen la Cour, er efter gensidig aftale stoppet som uddannelsesleder for pædagoguddannelsen i Nykøbing og Vordingborg.

Frem til ansættelse af en ny uddannelsesleder er centerchef Katrine Wolin konstitueret uddannelsesleder.