Del
Det centrale studenterråd inviterer til årsmøde, og du er inviteret!

Det centrale studenterråd inviterer til årsmøde, og du er inviteret!

D. 31 maj kl. 17 i Studenterloungen på Campus Slagelse, afholdes dette års generalforsamling/årsmøde.

Det forgangne år gennemgås af forkvinde Hannah Marie Fjord Jensen, og så skal det nye forpersonsskab samt de nye studenterrepræsentanter vælges.

Tjek din studiemail, her finder du information om hvordan du selv kan stille op som enten forperson, næstforperson eller studenterrepræsentant!

Har du forslag til vedtægtsændringer? Så send dem til studenterraadet@pha.dk senest d. 28 april.

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte det siddende forpersonsskab på studenterraadet@pha.dk eller studielivskoordinator Ida Juul Jensen på idjj@pha.dk

Vi ses d. 31 maj!

 

Dagsorden for årsmødet, det centrale studenterråd 2023

1. Velkomst ved forkvinde Hannah Fjord Marie Jensen, og præsentation af siddende lokale formandskaber samt bestyrelsesmedlemmer

2. Godkendelse af dagsorden

3. Valg af ordstyrer, referent og to ikke stemmeberettigede stemmetællere

4. Året der gik ved Forkvinde

5. Præsentation af SRs kontaktpersoner i direktion og administration

6. Nøgletal og budget

7. Vedtægtsændringer og indkomne forslag

8. Præsentation af opstillede kandidaturer

9. Valg af SR forperson og næstforperson

10. Valg af repræsentanter til Absalons bestyrelse

11. Eventuelt