Del

Studieaktivitetsmodel for 1. semester

1. semester består af de fire kurser Projekt 1 Produktudvikling (10 ECTS), Materialelære (5 ECTS), Teknisk Design (5 ECTS) og Matematik 1 (10 ECTS). Modellen angiver et samlet billede for studieaktiviteterne på de fire kurser og for 1. semester som helhed.