Del

Prøver og eksamen

  • Du er ved optagelsen på et modul automatisk tilmeldt prøve/eksamen
  • Prøve-/eksamensform og krav er nærmere beskrevet i modulbeskrivelsen for det pågældende modul. Herunder, at den skriftlige opgave eller dit oplæg til mundtlig prøve/eksamen afleveres senest på det tidspunkt, som er fastsat for det enkelte modul.
  • Opgaven skal afleveres elektronisk i WISEflow som én samlet opgave i pdf-format efter de retningslinjer, der er angivet for det enkelte modul.
  • Du vil modtage yderligere information i forbindelse med studiestart.