Del
English

Magien ind i dagtilbuddet, pædagogen som kulturformidler og kulturskaber,

Projektet er et aktionsforskningsstudie, der bygger på en sociokulturel lege- og læringsforståelse, og som i særlig grad er inspireret af appreciative inquiry metodologi.

Projektets praksisdel har foregået som dynamiske udviklingscirkler i et tæt samspil med ledere, pædagogisk personale og børn i 3 sjællandske dagtilbud i en periode på et år.

Formålet med projektet har været at udforske metoder til, hvordan pædagoger som kulturskaber og kulturformidler kan skabe et legende, magisk og lystfuldt pædagogisk læringsmiljøer, der baserer sig på kropslige, kreative og æstetiske arbejdsformer og som på holistisk vis understøtter det pædagogiske arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan. Som et redskab til at skabe disse læringsmiljøer valgte det pædagogiske personale og forskerne at udvikle, afprøve og udforske metoder til pædagogisk arbejde med lystfulde, og legende kollektive tematiserede praksisser. 

Samarbejdspartnere

Projektet et støttet af BUPL’s forskningspulje

Resultater

Projektets resultater peger på, at pædagogiske arbejde med kollektive tematiserede forløb, der rummer magiske og legende impulser og inkorporerer en mangfoldighed af diskursive, empiriske, kropslige og æstetiske arbejdsformer kan være en velegnet metode til på holistisk vis at arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan. For at disse forløb skal opleves legende, lystfulde og magiske peger undersøgelsen imidlertid på, at det er væsentligt, at det pædagogiske arbejde med temaforløbne på den ene side baserer sig på et kontekstuelt tema og en pædagogisk planlægning, mens de på den anden side bygger på åbne kreative samspil med børnene gennem anvendelse af legens improvisatoriske arbejdsform.

Som en særlig forse ved arbejdsformen sås det, at de kollektive tematisk forløb gennem anvendelsen af en række forskellige kreative, kropslige praksisser skabte mulighed for, at alle børn kunne blive inkluderet i de samskabende og legende fælleskaber. Samtidig viser projektet, at børnene var meget optagede af og glade for at medvirke i de forskellige pædagog faciliterede praksisser, der ud over at rumme lystfulde oplevelser tjente som impuls til børnenes egne lege efterfølgende.

Endelig viser undersøgelsen, at det pædagogiske personales egne kreative, kropslige og æstetiske kompetencer er betydningsfulde, når de som hverdagens kulturformidlere, indfører børnene i kulturens mange former og går foran som mestrer og inspiratorer af børnenes kropslige og æstetiske praksisser eller som kulturskabende facilitatorer indgår i æstetiske og legende praksisser i et improviseret ligeværdigt samspil med børnene.

Projektets resultat peger på, at store dele af det pædagogiske personale besad disse kompetencer ved projektstart eller udviklede dem i løbet af projektet, men der var også andre for hvem de improviserede, fortællende og legende samspil med børnene fremstod som en problematisk udfordring. 

Forskning og udvikling til gavn for praksis og uddannelse

Projektet er forankret i dagtilbudspraksis og medvirker gennem sit nære samspil med ledere og pædagoger til at udvikle denne. Samtidig taler projektets fokus på det pædagogiske arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan direkte ind i pædagoguddannelsens dagtilbudsspecialisering og EVU aktiviteter

Hør mere om projektet

Merete Cornét Sørensen
Sisse Winther Oreskov (swo)
Mikkel Snorre Wilms Boysen

Projektleder:
Merete Cornét Sørensen

Projektet løber fra:
2.10.2017 - 31.10.2020 

Projektet er i Professionshøjskolen Absalon forankret i:
FoU-miljøet ” Bevægelse, kreativitet og æstetik i pædagogisk arbejde ” i Center for Pædagogik