Del

Tilmelding til BioTEK-mesterskaberne 2022

Man tilmelder sig som klasse, men der må max være 2 posterpræsentationer per klasse/hold inden for hver af casegrupperne, dvs. max 2 posterpræsentationer i bioteknologi og max 2 i maskinteknologi per deltagende klasse/hold. 

Tilmelding til mesterskaberne foregår efter først til mølle, så vi sikrer, at alle deltagende grupper, har standplads i vores nye faciliteter. 

TIP: Ved tidligere biotekmesterskaber, har flere institutioner haft gode erfaringer med at lave cases hjemme på skolerne og dernæst selv lavet en konkurrence om, hvem man ville sende videre til præsentation på BioTEKmesterskaberne. Hele klassen deltager fysisk ved BioTEKmesterskaberne, selvom det blot er 1-2 grupper, der fremlægger, og alle kan så suge til sig på virksomhedsstande og ved oplæg samt ved andres posterpræsentationer. Hvis den fremlæggende gruppe vinder, er der præmier til hele klassen. 

Da der er en begrænsning på det samlede antal posterstande, er det først til mølle i forhold til tilmelding. 

I tilmelder jer ved udfylde tilmeldingsblanketten med antal deltagende grupper og valg af cases og sende det til biotekmester@pha.dk

TILMELDINGSFRIST: 29. oktober 2021.

Download tilmeldingsblanket