Del
English

Praktikportalen

Pædagoguddannelsen i Absalon er tilknyttet Praktikportalen.

Praktikportalen er en platform, som samtlige professionshøjskoler i Danmark og tilhørende praktiksteder skal anvende i forbindelse med praktikforløb.

Formålet med portalen er at effektivisere og modernisere håndteringen af studerendes praktikforløb samt øge automatiseringen og selvbetjeningen for både studerende og praktiksteder.

Praktikportalen anvendes til følgende forhold:

  • Information om, hvilken studerende praktikstedet modtager i kommende praktik, samt brev fra studieadministrationen Absalon med information om den kommende praktikperiode
  • Information om undervisningsplan for studiedage, tidsplan for statusmøde og for afsluttende prøve.
  • Løbende information og dialog mellem praktiksted og professionshøjskolen Absalon.

Praktikstedet skal selv sørge for at blive tilkoblet portalen.
Alle ledere bør have modtaget en mail fra egen kommune og/eller fra mailadressen noreply@ucpraktikportal.dk, som giver anvisninger til, hvorledes man får adgang til praktikportalen.

Har man ikke modtaget mail fra egen kommune om, at man er oprettet på praktikportalen, skal man rette henvendelse til konsulenten i egen kommune. Alternativt kan man rette henvendelse til studieadministrationen i Absalon på mail: praktikportal@pha.dk

Nedenfor findes relevante links til yderligere information om praktikportalen