Del
English

For censorer, vejledere og praktiklærere

Her finder du række af informationer, blanketter og vejledninger, du som censor, klinisk underviser, praktiklærer eller praktikvejleder ved Professionshøjskolen Absalon kan få brug for.

Information til praktikvejledere

Vedrørende corona-situationen

  • Som studerende i en særlig risikogruppe skal man som udgangspunkt afholde sin praktik som planlagt, men bør ikke udsættes for oplagt smitterisiko.
  • I særlige tilfælde kan personer i øget risiko, på baggrund af en individuel og lægefaglig vurdering, fratages kravet om fremmøde i praktik. Dette afgøres på baggrund af en konkret lægefaglig vurdering, hvor alternative muligheder for omplacering til andre arbejdsforhold skal overvejes. Læs retningslinjer her
  • Ved prøver på klinik/praktiksted følger de retningslinjer, der gælder det pågældende sted. Hvis prøven ikke kan afholdes fysisk på stedet, afvikles prøven via zoom.  
  • Ved symptomer på Corona eller hvis restriktioner på den pågældendes arbejdsplads forhindrer fysisk fremmøde, kan censorfunktionen varetages online i tilslutning til den fysiske prøve.