Del

Dialogforum

Dialogfora er faste udvalg som eksisterer på alle de enkelte uddannelser (et udvalg på hver lokation) med studenterrepræsentation.

Formålet er at sikre løbende og systematisk inddragelse af studerende i spørgsmål af både faglig og social karakter relateret til uddannelsen. Det er et forum hvor både centerledelse, Absalons direktion, studerende og andre ved behov kan sætte aktuelle sager på dagsordenen.

Du kan læse mere om dialogforum på https://www2.phabsalon.dk/studienet/dialogforum/

Du kan se referater fra dialogfora - socialrådgiveruddannelsen nedenunder.