Del

Praktikniveau 2

Praktik sammenbinder læreruddannelsens fag og den studerendes arbejde på praktikskolen. Der arbejdes med praktikkens videns- og færdighedsmål i relation til de 3 kompetenceområder: didaktik, klasseledelse og relationsarbejde (se praktikhæftet).

På praktikniveau 2 får du mulighed for at komme i praktik på frie skoler og alternative praktiksteder. Du får også mulighed for at tage praktikken i udlandet samt Færøerne og Grønland. I praktikken vil du få ansvaret for at planlægge, gennemføre og evaluere længere undervisningsforløb, samt observere og udvikle egen praksis med henblik på at inddrage eleverne i klasseledelses- og læringssamarbejdet. Ud over deltagelse i undervisning skal du fokusere på samarbejde med elever og forældre.

10 ECTS – 275 timer

Studieaktivitet på modulet