Del
English
Undersøgende natur/teknologi

Undersøgende natur/teknologi

Inspiration til dig, der gerne vil arbejde undersøgende og eksperimenterende - og samtidig have fokus på faglig læsning og skrivning.

CFU's pædagogiske konsulenter har lavet vejledninger til en række emner, hvor du får konkrete aktiviteter til brug i undervisningen og inspiration til den sproglige dimension. 

Forløbene er målrettet fra 1. klasse til 6. klasse og handler bl.a. om: 

  • Geparden - arbejd med måling af hastighed, Venn-diagrammer, kildekritisk tilgang til tekster. 
  • Planeter - arbejd med model af solsystemet, vidensindsamling på nettet og QR koder, formidling af faglig viden. 
  • Cykelpumper - arbejd med konstruktion af pumpe, innovation og entreprenørskab, forklarende tekst. 
  • og mange flere! 

Se alle vejledningerne på hjemmesiden.