Del
English
Tema: Demokrati under udvikling

Tema: Demokrati under udvikling

Undervisningsministeriet har igangsat en national kampagne om fællesskab, demokrati og medborgerskab, som løber i 2018 med en temauge i uge 12.

Kampagnen er målrettet grundskoler, produktionsskoler, gymnasier, erhvervsskoler og almene voksenuddannelser samt andre aktører med interesse for arbejdet med demokrati i et handlingsperspektiv. 

Kampagnen 'Demokrati under udvikling' løber i hele 2018 med en særlig temauge i uge 12.

Hjemmesiden demokratiunderudvikling.dk opdateres løbende med materialer og aktiviteter, der understøtter arbejdet med fællesskab, demokrati og medborgerskab.

Materialer, forløb og aktiviteter til ’Demokrati under udvikling’ har til formål at styrke børn og unges demokratiske handlekompetencer og derigennem øge deres demokratiske selvtillid og tro på, at de kan gøre en forskel.