Del
English
Programmering på Allerslev Skole

Programmering på Allerslev Skole

På Allerslev Skole i Lejre er indskolingens matematikteam i gang med at indarbejde programmering i matematiktimerne. Læs om projektet her.

Allerede i november deltog Allerslev Skole i Hour of Code, som er en tilbagevendende og verdensomspændende begivenhed, hvor så mange børn som muligt i løbet af en uge skal bruge mindst 1 time på kodning - og i starten af dette år afsøgte de så nye muligheder for at inddrage programmering og robotter i undervisningen. 

Det blev til en aftale i begyndelsen af maj måned, hvor Eva Petropouleas Christensen og Jacob Kiellberg afholdt en workshop med skolens tre 3. klasser og årgangens lærere i brugen af programmet Scratch.

Formålet var dels, at eleverne og lærerteamet stiftede bekendtskab med programmet, og dels, at de oplevede, hvordan det kan anvendes i forhold til Forenklede Fælles Mål i matematik. Vi valgte at videreudvikle og udbygge et allerede eksisterende forløb af Bo Teglskov Kristensen, som kan findes på Programmering i skolen.

Dagen startede med en indledende øvelse, hvor vi introducerede begrebet "algoritme" og gennem øvelsen arbejdede med forforståelse for fejlsøgning og præcision i kommandoer.

Derefter tegnede eleverne geometriske figurer på skærmen ved at gentage en programmeringssekvens fra udleverede ark og løste efterfølgende forskellige opgaver ved at ændre i koden. Formålet var at lære de enkelte programmeringsblokkes funktion at kende.

Da alle opgaverne var løst, skulle eleverne gentage de geometriske figurer, men nu ved hjælp af Sphero - en robot, som styres fra tablet eller smartphone. Der findes mange forskellige apps til Sphero. Her valgte vi at bruge "MacroLab", som lader eleverne forprogrammere retning og retningsskift ved hjælp af grader samt ændre parametre for hastighed og farveskift, så det i høj grad var muligt at overføre de elementer, de allerede havde arbejdet med i Scratch til den nye opgave.

De hurtigste elever nåede til sidst at kreere et simpelt skydespil i Scratch, som bl.a. introducerede dem til programmets brug af variable og koordinatsystem. 

Da det var første gang, eleverne mødte Scratch og Sphero, var forløbet tilrettelagt, så dets hovedformål var at bibringe et kendskab til de programmer, der skulle anvendes, selvom det naturligvis også havde sammenhæng med en række videns- og færdighedsmål for matematikfaget.

Læs om forløbets læringsmål og sammenhæng med Forenklede Fælles Mål.

I et videre forløb vil det være oplagt at fortsætte arbejdet med flere opgaver inden for samme matematiske områder, som vi berørte gennem vores introduktionsforløb, men at vende formålet om, således at fremtidige opgavers hovedformål er at bibringe nye forståelser for de matematiske områder ved hjælp af Scratch. 

Se UVMs vejledning om programmering i matematikundervisningen.

Ovenstående er en måde at anvende Scratch i matematik på, som egner sig til de ældste børn i indskolingen, men programmet kan også sagtens bruges til både mellemtrin og udskoling og i mange andre fag.

Hvis du er interesseret i at høre mere om de mange muligheder i Scratch, så kontakt gerne CFU's pædagogiske konsulenter.