Del
English
Prøvebekendtgørelsen for den fællesfaglige naturfagsprøve

Prøvebekendtgørelsen for den fællesfaglige naturfagsprøve

Nu er prøvebekendtgørelsen for den nye fællesfaglige prøve i naturfag blevet offentliggjort.

Læs om bekendtgørelsen og download den fra Astra.

Du kan kontakte Mikael Scheby, CFU's pædagogiske konsulent for naturfag, på mks@pha.dk, hvis du har brug for vejledning og sparring vedrørende de fællesfaglige forløb, der lægger op til prøven, samt afviklingen af selve prøven.