Del
English
Fakta om den nye prøveform

Fakta om den nye prøveform

Den nye prøveform i historie, samfundsfag og kristendom er obligatorisk fra skoleåret 2015/16.

Kort om prøven

  • Prøven tager udgangspunkt i elevernes selvvalgte problemstilling. 
  • Prøven kan aflægges individuelt eller i grupper af 2-3 elever.
  • Eleverne trækker et tema/emne, som er kendt fra undervisningen. Ud fra temaet skal de udarbejde en selvvalgt problemstilling og finde 2-5 kendte/ukendte kilder.
  • Eleverne skal inden prøven udarbejde et produkt, der ikke indgår i bedømmelsen, men skal indgå i eksaminationen og understøtte den faglige besvarelse af problemstillingen. 
  • Elevernes forberedende arbejde foregår i undervisningen, efter udtræk og før selve prøveperioden. 

Prøveform bør indtænkes i undervisningen

Den nye prøveform skal tænkes ind i løbet af skoleåret, gerne både i 7., 8. og 9. klasse. 

  • Eleverne skal løbende trænes i at formidle fagligt indhold og problemstillinger gennem digitale og ikke-digitale produkter. 
  • Eleverne skal løbende trænes i at arbejde med udvalgte temaer og problemstillinger. Det vil derfor være fornuftigt, at der arbejdes med at definere problemstillinger i forhold til konkrete kilder/tekster løbende gennem året. 
  • Eleverne får mulighed for at afprøve selve prøveformen, evt. i begyndelsen af 9. klasse. 

Vigtige tekster om prøven

Vejledningen fra Undervisningsministeriet (pdf)

Case med 9.B og prøven (pdf)

7 skarpe til læreren - tjekliste (pdf)

Kontakt pædagogisk konsulent Karina Bruun Houg på kabh@pha.dk, hvis du har spørgsmål til den nye prøveform.