Del
English
Åbne skole-projekter

Åbne skole-projekter

Har du en god idé til arbejdet med den åbne skole? CFU's konsulenter kan vejlede og støtte dig og din skole, og du kan søge penge til projektet gennem SkoletjenesteNetværk.

Går du med idéer til et samarbejdsprojekt med en institution i dit lokale område, så er det nu muligt at søge penge til projektet gennem SkoletjenesteNetværk. 

Formålet med puljen er at understøtte arbejdet med den åbne skole på kommunalt niveau. Puljen kan søges til lokale samarbejdsprojekter mellem skoler og kulturinstitutioner i samarbejde med kommunen. Puljen kan bl.a. søges til at dække op til halvdelen af den arbejdstid, som lærere og museumsmedarbejdere bruger i udviklingsarbejdet. 

Med kulturinstitutioner forstås museer (inkl. ikke-statsanerkendte museer), kunsthaller, historiske værksteder, arkiver, videnspædagogiske aktivitetscentre, teatre, zoologiske anlæg, naturskoler, forsyninger og folkeoplysningsorganisationer. 

Deadline for ansøgning er tirsdag den 16. juni 2015 kl. 12. Læs mere om puljen. 

CFU og den åbne skole

Med den åbne skole ser CFU omgivelserne som værdifulde læremidler. 

CFU kan inspirere og vejlede jer - på skoler eller i kommuner - i samarbejdet med erhvervsliv, kultur- og foreningsliv. Vi kan være med til at sikre og kvalificere, at samarbejdet mellem skole og omverden bygger på et didaktisk og pædagogisk grundlag. Vi tilbyder vejledning på flere niveauer, alt efter hvor langt I er med projektet, og om I tænker i store eller små projekter. 

  • Hvis I ønsker at bruge omverdenen og lokalmiljøet bedre i undervisningen, så hjælper vi gerne med at skabe et refleksionsrum, hvor vi udveksler idéer til, hvordan I kan komme i gang. 
     
  • Hvis I allerede har etableret kontakt med en mulig samarbejdspartner og ønsker at udvikle eller opkvalificere samarbejdet, så tilbyder vi at deltage i et to timers opstartsmøde med fokus på forventningsafstemning. 
     
  • Vi hjælper også gerne med at designe og facilitere et større samarbejdsprojekt, en partnerskabsaftale eller et pilotprojekt. Her er vi tovholder på hele forløbet - fra idé til gennemførelse og evaluering. 

Kontakt venligst din pædagogiske konsulent for at høre mere, eller hvis du har spørgsmål til arbejdet med den åbne skole.