Del

At deltage i et online kursus

 

Her på siden kan du læse mere om det at deltage i et online kursus på læronline.dk. Der er en række fordele ift. at have en travl hverdag ved siden af ligesom koblingen til din egen praksis kan være stærk, da kurset kører sideløbende med og inddrager deltagernes erfaringer og daglige undervisning. 

Læs mere i fuld-ud-menuen nedenfor om bl.a.

  • Begrundelser for at bruge online kurser til kompetenceudvikling
  • Hvordan foregår de online kurser?
  • Hvad kan man lære i kurserne?
  • Hvordan lærer man på de online kurser?
  • Hvordan bliver man krediteret for sin deltagelse i et online kursus?
  • Hvad koster det at deltage i kurserne?
  • Hvem afholder kurserne?

 

Om at deltage i et online kursus

Begrundelser for at bruge online kurser til kompetenceudvikling

Begrundelserne for at benytte et online kursus kan være mange: det kan være, at man som deltager har behov for fleksible læringsforhold både med hensyn til geografiske forhold og tid, at man som uddannelsesinstitution ønsker at tiltrække flere studerende og opnå større synlighed, eller at man som underviser ser det som en mulighed for at udvikle undervisningen.

 

Hvordan foregår de online kurser?

Kurserne handler altid om et konkret tema – i dette tilfælde har vi lavet online kurser om folkeskolens obligatoriske emner. I første omgang omhandler kurserne emnerne Uddannelse og job og Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Kurset foregår 100 % online og er knyttet til aktiviteter, som man kan tilgå når man har tid og lyst. Dette kaldes asynkrone onlineaktiviteter, idet man ikke behøver at være til stede på samme tid på det online kursus, men kan gå ind, når man som deltager finder det passende.

 

Hvad kan man lære i kurserne?

På præcis samme måde som ved traditionel uddannelse eller kursus kan man tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer ved at deltage i et online kursus. I dette tilfælde viden om de obligatoriske emner, færdigheder i at tilrettelægge og gennemføre undervisningen indenfor emnerne, kompetencer til at evaluere arbejdet med emnerne.

 

Hvordan lærer man på de online kurser?

Det er især i måden at lære på, at et online kursus adskiller sig fra andre kompetenceudviklingsformer. Man kan tilgå viden på traditionel vis gennem forskellige ressourcer som video, tekster, man kan teste sig selv gennem quizzer og øvelser, men den dybe læring sker gennem dialog, videndeling og samarbejde mellem deltagerne og kursernes undervisere. Det er muligt i et online kursus kun at ”suge til sig”, men vi lægger op til, at man indgår i dialog og afprøver og reflekterer over kursusindhold ift. egen undervisning. Dette betyder, at man skal være forberedt på at være aktivt producerende, dele sine opgaver med andre og give og modtage feedback. Særligt det sidste er helt afgørende i online kursus som disse og kaldes ”peer to peer” feedback, idet man får feedback fra andre deltagere. Kurset hjælper deltagerne med dette på to måder. Man bliver gennem kurset støttet i, at arbejde med disse undervisningsformer. Eksempelvis vil det være muligt, at tilgå ressourcer og sparring omkring teknikker ift. feedback. Samtidig er kurset moderet, dvs nogle af landets bedste eksperter på områderne, som i udvalgte perioder modererer aktiviteterne i kurset, og her er en af de vigtigste aktiviteter at give feedback på deltagernes feedback. Dette sikrer, at du får kvalificeret feedback på alle dine opgaver i kurset. Alligevel er det denne aktivitet, som man som kursusdeltager lige skal blive dus med – for det er her, at disse online kurser adskiller sig fra vores traditionelle skole og uddannelseserfaringer.

 

Hvordan bliver man krediteret for sin deltagelse i et online kursus?

Efter endt kursus udstedes et kursisbevis. Dette forudsætter at man har været aktiv deltager, hvilket man viser ved at deltage i de opgaver som der er beskrevet i hvert enkelt modul. På denne måde erhverver man sig såkaldte bagdes dvs point som samles sammen med henblik på udstedelse af kursusbevis. I hvert kursus kan man opnår fem badges/point. Det vil fremgå af modulet, hvilken form for deltagelse, der udløser point. Udstedelse af kursusbevis forudsætter, at man har samlet alle 5 point fra kurset.

 

Hvad koster det at deltage i kurserne?

Kursurne afvikles online, og er åbne med  fri adgang til alle deltagere. 

 

Hvem udbyder kurset

Kurset udbydes af en sammenslutning af alle landets læreruddannelser. På hvert kursus underviser nogle af landets mest kompetente undervisere indenfor hver deres fagfelt. Hvis du har spørgsmål, kan du finde den relevante kontaktinformation under menupunktet Kontakt.