Del

Fakta

 • Find2learn er et GPS-styret orienteringsløb, der kobler faglig læring med bevægelse.
 • Find2learn kan anvendes i alle fag, på tværs af fag og til alle klassetrin.
 • Find2learn er et læringsværktøj, der består af en hjemmeside og en app.
 • Find2learn er interaktivt.
 • Find2learn udfordrer og motiverer eleverne og giver dermed lyst til læring.
 • Find2learn giver rig mulighed for videndeling både tværprofessionelt (understøtter samarbejdet mellem lærere og pædagoger) og på tværs af skoler og kommuner.
 • Find2learn er nemt at bruge. Det kræver blot, at eleverne har og bruger en smartphone og downloader en tur, og at læreren har klargjort spørgsmål/opgaver og en rute.
 • Find2learn understøtter "bring your own device".
 • App’en er gratis for eleverne at downloade.
 • App’en er gratis for eleverne at bruge, da den ikke kræver, at de er online, mens løbet står på. 
 • App'en bruger ikke data, mens der løbes.