Del

Inspirationsforløb

Natur/teknologi – Planetsti som vej til læring

Lad eleverne gå langs en sti der illustrerer de relative afstande og størrelser i Solsystemet.

Du finder forløbet på EMU, klik her!

Dansk Indskoling – Kuk i reden

Eksemplet omhandler et undervisningsforløb om fortællinger, der tager udgangspunkt i Josefine Ottesens bøger om Hullerikkerne. Eleverne vil efter at have læst bøgerne arbejde med at skabe en fortælling i Puppet Pals.

Find2learn inddrages forløbet ved, at læreren laver et løb i et nærområde, hvor miljøet minder om det i bogen. Eleverne drager ligesom deres figurer ud i naturen på eventyr (et løb), og i disse omgivelser skal de finde steder, som de kan tage billeder af og bruge som kulisse (baggrund/miljø) i deres fortællinger. Efterfølgende bruges disse kulisser i Puppet Pals, når eleverne skal lave deres egen fortælling.

Du finder hele forløbet her:

Kuk i reden

Tysk - Wir gehen Einkaufen! 

Forløbet rettet sig mod 6- 7. klasse.

Klassen har indledningsvis arbejdet med at tilegne sig et grundlæggende ordforråd for madvarer og forskellige typer af forretninger i en by, ligesom de har læst, produceret og afprøvet enkle indkøbsdialoger.

Find2learn kan indgå i forløbet som en form for evaluering af det erhvervede ordforråd. Gennem Find2learn kan eleverne sætte deres ordforråd i spil og anvende deres egent nærmiljø i en tyskfaglig sammenhæng.

I forlængelse af Find2learn-løbet, kan klassen indrette deres eget indkøbscenter i klasselokalet med forskellige forretninger, hvor de kan gå på indkøb hos hinanden, og således konsolidere deres ordforråd i en mere autentisk kontekst.

Du finder hele forløbet her:

Wir gehen Einkaufen_ein Verlauf

Engelsk - Spooky Stories i 7.kl

Klassen arbejder parvis med procesorienteret skrivning.  Der arbejdes med et narrativ, en simpel fortælling, indenfor genren spooky stories. 

Find2learn inddrages som en del af  præskrivningen, som flyttes ud med udemiljøet som inspirerende og motiverende aktivitet til når eleverne skal producere deres spooky stories.

Du finder hele forløbet her:

Spooky Stories

Dansk udskoling- Walk and Talk 

At sende eleverne ud på en Walk and talk betyder, at de er aktive og i dialog med hinanden. Ved at inddrage Find2learn kan læreren sætte mere struktur på samtalen, i det gruppen løbende får nye spørgsmål/vinkler til deres samtale om teksten.

Du finder hele forløbet her:

Litteratur walk and talk

Dansk udskoling – Fagligt forløb om beskrivende tekster   

Klassen arbejder med teksttyper i dansk. Der er forskel på, hvad de forskellige tekster vil læseren. I dette forløb handler det om beskrivende tekster.

Du finder hele forløbet her:

Danskfagligt forløb – Beskrivende tekster

Samfundsfag- dilemmaløb om unge og kriminalitet

Dette dilemmaløb handler om vold blandt unge, men aktiviteten – et dilemmaløb med Find2learn - kan også anvendes ved andre samfundsfaglige emner, såsom dilemmaer om kommunale besparelser, dilemmaer om fordeling af verdens gods osv.

Du finder hele forløbet her:

Unge og kriminalitet