Del

Brug e-bøger i undervisningen

Vidste du, at du kan låne e-bøger til din klasse hos CFU - helt gratis? Vi udlåner en lang række e-bøger til alle klassetrin og til flere forskellige fagområder, på lige vilkår med almindelige papirbøger. 

Fordelene er mange ved at arbejde med e-bøger i undervisningen. Dels tilbyder e-bøgerne æstetiske og multimodale oplevelser, hvilket er motiverende for mange elever. Derudover er der også muligheden for syntetisk tale og oplæsning, som også er et stort plus. Når bøgerne lånes digitalt, er der desuden ingen risiko for bortkomne eller for sent afleverede bøger.

Sådan gør du

E-bøger bookes på stort set samme måde som papirbøger. 

Du kan som underviser booke et informationseksemplar til dig selv, hvor lånet gælder en uge. Dette gælder langt de fleste e-bøger. 

Booker du en e-bog til en klasse, vil eleverne kunne tilgå e-bogen via mitCFU.dk/mm eller ebog.mitCFU.dk i låneperioden.

Se de nyeste vejledninger til lærere og elever på wiki.mitcfu.dk

Du kan læse mere om e-bøger i skolen på EMU.

E-bøger på alle devices

E-bøger kan læses på computer, tablet og smartphone. 

På computer tilgår eleverne e-bøgerne via mitCFU.dk/mm eller ebog.mitCFU.dk

På smartphones og tablets hentes en app, som findes til både Android og iOS. Du kan hente diverse apps på apps.mitcfu.dk/ebogCFU.

Se alle e-bøger i mitCFU

Sådan finder du e-bøger til din undervisning: 

  1. Gå til mitCFU.dk og log på med dit UNI-login.
  2. Vælg "Søg i samlingerne" i menuen og klik på "E-bøger". 
  3. Nu har du mulighed for at søge i e-bøgerne.

Se et udvalg af e-bøger.

Et udvalg af de mange e-bøger, som du kan låne