Del

CFU's kørselsordning

CFU Absalon leverer alle materialer til den institution, hvor låneren er ansat, og afhenter materialet igen, når det skal afleveres.

Der gælder følgende regler for CFU's kørselsordning:

  • Afleveringsstedet på institutionen skal være tæt ved en indgang, og der skal være uhindret adgang. Det betyder, at afleveringsstedet skal være ryddet ved dårligt føre. Chaufføren skal så vidt muligt kunne læsse i niveau. Transport indendørs skal kunne ske med sækkevogn, og afstanden skal være kortest mulig.
  • Hver institution har en ugentlig køredag, hvor chaufføren kommer, hvis der er bestilt afhentning, eller hvis der er materialer til levering. Alle institutioner skal kontakte os senest kl. 12 dagen før, når lånte materialer skal retur. Bestil afhentning i mitCFU - se efter lastbilen. OBS: Afhentningen bliver bestilt til den institution, som du vælger, når du logger på mitCFU. Er du tilknyttet mere end én institution, kan du nemt skifte mellem dem, når du er logget på mitCFU: Klik på dit eget navn oppe i den grå menubjælke og vælg institution.
  • Når materialer afhentes, skal de være ordnet som ved modtagelsen i CFU's kasser, så de kan stables. Materialer, som er blevet beskidte, skal afleveres rengjorte. Hvis CFU er nødt til ekstraordinært at rengøre, ompakke eller klargøre afleverede materialer, sker det for lånerens regning.
  • Materialer fra Udlånssamlingen, som bliver afleveret via Informationssamlingen, anses ikke for modtaget, før de er registreret hos Udlånssamlingen. Du skal derfor beregne ekstra tid for din aflevering.
  • Du kan selv hente materiale fra Informationssamlingen i Vordingborg. Selvafhentning af Udlånssamlingens materialer kan ske efter aftale.