Del

Artikler, litteratur og links

Her finder du artikler, litteratur, links m.m. fra konferencerne.

2010

Litteratur, relevant ift. faglig læsning:

Opdateret 30-08-2010

 • Arnbak, E.: Faglig læsning - fra læseproces til læreproces, Gyldendal

 • Brudholm M.: Læseforståelse – hvorfor og hvordan? Alinea - læringsarenaer

 • Bråten, I.: Læseforståelse. Læsning i videnssamfundet – teori  og praksis, KLIM – læsevejlederen

 • Elbro, C.: Læsevanskeligheder, Gyldendal

 • Fredheim, G.: At læse for at lære. En praksisbog i læringsstrategier, Gyldendal

 • Frost J.: Håndbog i læsevejledning, teori og praksis, Del II, kap. 8: Sprog og matematikvanskeligheder – fællestræk og forskelle (163-191), og kap. 9: Matematikundervisning – begrebsdannelse – tillid, tryghed, mod og lyst  s. 191-217. Dansk psykologisk Forlag

 • Jensen, L.: Hundrede meget firkantede historier, Gyldendal

 • Jespersen, L.S. m.fl.: Faglig læsning i fagene

 • Lundberg I., og Sterner G.: Regne- og læsevanskeligheder, Alinea

 • Magagerø, E. og Tønensen, E.S. (red.): At læse i alle fag, KLIM – læsevejlederen – læseundervisning i alle fag

 • Mulvad, R.: Sprog i skole. Læseudviklende undervisning i alle fag, Alinea - læringsarenaer

 • Roe, Astrid: Lesedidaktikk - efter den første leseopplæringen. Universitetsforlaget, www.universitetsforlaget.no

 • Wahl, M.: Matematiske billeder, sprog og læsning, Dafolo

 • Mer än matematik – om sprokliga dimensioner i matematikuppgifter. Fra Myndigheten för skoleutveckling, Sverige. E-mail: skolutveckling@liber.se

Fælles mål II for matematik (pdf).
 
http://www.undervis.dk 

http://www.folkeskolen.dk/ObjectShow.aspx?ObjectId=58616

http://www.emu.dk/gsk/fag/ind/inspiration/laesning/fagliglaesning.html