Del

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Vær med i en landsdækkende indsats for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i grundskolen.

Læs mere her på siden og glæd dig, til SSFkompas.dk går i luften!

Giv SSF-undervisningen et løft - på din skole og ind i dit fag

Vær med i en landsdækkende indsats og hold øje med den nye faglige portal SSFkompas.dk.

Der er udfordringer med undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF) i grundskolen. Det læser vi om i medierne, vi ser det på skolerne, og en rapport fra Als Research ApS (2019) peger på, at både ledere og lærere efterspørger tydeligere rammer, så undervisningen i emnet kan blive prioriteret højere. Eleverne savner ligeledes undervisning i emner som rettigheder, normer, køn, mangfoldighed, reproduktion og seksualitet samt seksuel sundhed.

På baggrund af ovenstående undersøgelse har STUK afsat midler til at give kommuner og skoler en håndsrækning. Et landsdækkende løft, forankret i den regionale indsats, tæt på de enkelte skolers praksis, der kan styrke både det faglige indhold, et fælles sprog samt en funktionel struktur og organisering. 

De nationale Centre for Undervisningsmidler (CFU) faciliterer indsatsen i samarbejde med den øvrige del af professionshøjskolerne og eksterne parter som Sex & Samfund, Børns Vilkår, Danske Skoleelever samt andre relevante aktører. Disse udgør tilsammen et stærkt og nytænkende fagligt felt. 

Besøg den faglige SSF-portal, der understøtter din specifikke undervisning

Til oktober vil der være pilotafprøvning på den gratis portal SSFkompas.dk. Portalen indeholder læremidler, undervisningsforløb, baggrundsviden og materialer. Materialerne sætter struktur på organiseringen i formater, der kan understøtte en indsats, hvor både elevråd, lærere, vejledere, ledelse, sundhedsplejersker og skolebestyrelse kan inddrages. Et særligt fokus er at understøtte kompetenceløft af jer lærere, så det obligatoriske emne og de fælles tematikker taler ind i og løfter jeres fag. 

Hvordan kan I som skole deltage?

I kan både deltage som samlet kommune eller enkelt skole og på forskellig vis fra skole til skole. For at gøre forløbet så fleksibelt som muligt for den enkelte skole er forløbet bygget op omkring en række kursusformater. Disse formater kan uddybes ved kontakt til den regionale CFU-tovholder, se oplysninger nederst. Forløbet ser overordnet således ud:

 • Kickoff-dag d. 28. september 2022 kl. 12-16 i Slagelse - læs mere
 • Pilotafprøvning af portalen og forskellige kursuspakker fra oktober til december 
 • Udrulning af indsats på jeres skole i 2023.

I kan således deltage på fleksibel vis, alt efter jeres muligheder og interesser. Forløbet er gratis. 

Vi håber, at det er i jeres interesse at deltage. Tag gerne kontakt til undertegnede, der er jeres regionale tovholder, i forhold til en uforpligtende samtale og afklaring omkring den indsats, I ønsker på jeres skole. 

For mere information kontakt din regionale tovholder Mette Bech, mebe@pha.dk, 7248 1956.

Vær med fra begyndelsen

Vi søger skoler, teams eller enkeltpersoner, som har lyst til at deltage i pilotafprøvninger af de forskellige indsatser i efteråret 2022. Bliv rustet til at kvalificere indsatserne i SSF i klasselokalet, på skolen eller i kommunen.

> Tilmeld her 

Synes du også, at vi skal gøre en indsats for at lykkes med SSF i grundskolen? Er du lærer, skoleleder eller kommunal konsulent og optaget af at give børn og unge mulighed for at få viden om og forholde sig til sundhed, seksualitet og familieliv i skolen? Så hop om bord i dit lokale CFU’s tilbud om det vigtige emne.

SSF-projektet består af flere forskellige indsatser:

 • I vil få skoleudviklingsmaterialer, der henvender sig til elevråd, teams, ledelse og skolebestyrelse
 • I vil få øje på læremidler om SSF til jeres fag i mitcfu
 • I vil kunne deltage forskellige gratis kursusformater og netværksdage på jeres regionale CFU
 • I vil få overblik over ressourcer fra interesseorganisationer til undervisningen i SSF.
 • Til projektet hører SSF-kompasset – en digital platform, som samler det hele. Den vil være gratis for skolerne og i brug fra 2023.

Vær med i pilotafprøvningen

I kan være med fra begyndelsen.

CFU søger skoler, teams eller enkeltpersoner, som har lyst til at deltage i pilotafprøvninger af de forskellige indsatser i efteråret 2022. Meld jer til afprøvninger i projektet Indsats for styrkelse af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i folkeskolen, og bliv rustet til at kunne være med til at kvalificere indsatserne i SSF i klasselokalet, på skolen eller i kommunen.

I kan tilmelde jer allerede nu.

Hvad og hvornår?

I kan deltage i alle eller dele af disse pilotafprøvninger, som foregår i alle dele af landet i oktober til december 2022:

NETVÆRKSDAG med pilotafprøvning af skoleudviklingsmaterialer. Netværksdagen bliver afholdt på jeres regionale CFU. 

KURSUS FOR TEAMS M.FL. Kursus på 2x3 timer. Kurset bliver afholdt på jeres skole for teams og/eller interesserede lærere/pædagoger. 3 – 15 deltagere.

KURSUS PÅ TVÆRS AF SKOLER Kursus på 15 timer med mellemliggende online sparring. Hver skole deltager med 3 lærere. Max. 30 deltagere i alt. Kurserne bliver afholdt på CFU i Sønderjylland og på Sjælland.

ONLINEKURSUS Onlinekurset er for teams eller enkeltpersoner.

Hvad får I ud af at være med?

 • Mulighed for at sætte fokus på SSF i undervisningen, på skolen og i kommunen
 • Viden om SSF og SSF-kompassets muligheder 
 • Mulighed for at sætte jeres fingeraftryk på projektets indsatser

Hvad skal der til for at være med?

 • At du/I har lyst til at være en del af pilotafprøvningerne og kan afsætte tid til at deltage i det tidsrum pilotafprøvningen varer og efterfølgende deltage i en skriftlig evaluering.
 • Afhængigt af hvilken indsats du/I vil deltage i, kan du/I deltage som enkeltperson, team eller skole.

Udfyld ansøgningsformularen til pilotafprøvninger her - og bliv kontaktet af jeres lokale CFU-tovholder på projektet:

Tilmeld her 

Kontakt

Læs mere om projektet eller pilotperiode – eller kontakt projektleder Mette Bech for spørgsmål og yderligere information. Kontaktinfo: Mette Bech 72481956 mebe@pha.dk

Baggrund

En evaluering af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i folkeskolen (SSF) fra 2019* peger på, at der mangler kendskab til SSF og kompetencer i at undervise i det obligatoriske emne. En del lærere har ikke de nødvendige kompetencer indenfor SSF og oplever udfordringer særligt ift. at undervise i køn, krop og seksualitet. Derudover peger evalueringen på uklar ansvarsfordeling og manglende rammer og prioritering af SSF på skolerne.

Projektet Indsats for styrkelse af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i folkeskolen skal bidrage til at håndtere de udfordringer evalueringen peger på og understøtte skolerne i at styrke SSF. Projektet er støttet af STUK og kører i perioden 2022-24. 

*https://www.alsresearch.dk/uploads/Publikationer/Evaluering_af_SSF_bilag.pdf 

Hvornår har du sidst undervist i SSF?

Elevrådsformand Nanna Løfmark og lærer Mette B. Westergaard deler deres oplevelser om sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

Se videoen på YouTube.