Del

Sprog med LEGO

Fairy Tales Mash-up oder Märchenmix - et forløb med LEGO

LEGO er et godt værktøj til at arbejde med den gode historie og de byggeklodser, som sproget består af.

Med brugen af dette værktøj i et fremmedsprog forenes funktionel mundtlig og skriftlig kommunikation med en innovativ tilgang samtidig med, at konkrete artefakter (legoklodser), teknologi og læring tilkobles.

Nedenstående materialer er udviklet og afprøvet i projektet ’Byg fremmedsproget op med LEGO’, som er støttet af Det Nationale Center for Fremmedsprog.

Rekvireret forløb: Byg fremmedsproget op med LEGO

CFU Absalon udbyder kurset Byg sproget op med LEGO:

Målgruppe: Undervisere i engelsk og tysk på mellemtrinnet og i udskolingen.

Formål: Der sættes fokus på, hvorledes LEGO i sprogundervisningen kan facilitere og støtte sprogtilegnelsen for alle elever. Temaet er mash-up eventyr.

Indhold: 3 workshops á 3 timer.

  • Fokus på arbejdet med elevernes forforståelse. Der arbejdes med teknikker og redskaber, du direkte kan overføre til din daglige undervisning.
  • Mash-up eventyr bygges og fortælles i Lego, og der tages billeder.
  • Eventyret fortælles som en multimodal fortælling i BookCreator.

Det sproglige tema i kurset vil være eventyr. Der arbejdes henimod et eventyr mash-up slutprodukt, dvs. et eventyr indeholdende træk fra tre forskellige kendte eventyr.

I arbejdet indgår både mundtlig og skriftlig kommunikation, mens fortællingen bygges med LEGO.

I de tre workshops bliver du klædt grundigt på til temaet, teknikken og it-værktøjer.

Hvis din skole/kommune er interesseret, så kontakt venligst:

CFU's fremmedsprogskonsulenter: 

Ulla Krogsgaard, ukr@pha.dk

Marianne Hubert, mkh@pha.dk