Del

Skal du føre til prøve i 9.-10. klasse engelsk, fransk eller tysk?

FP9: Mundtlig engelsk er en bunden prøve. Skriftlig engelsk, mundtlig og skriftlig fransk og tysk er udtræksprøver

FP10: Prøverne er frivillige.