Del

Links og nyttig viden til pædagogområdet

Børns leg er pædagogens ansvar

Legen er en helt central del af barndommen. Det er i legen, børn afprøver sig selv, de andre og skaber nære relationer til andre børn. Kan man ikke lege, er det meget vanskeligt at blive et fuldgyldigt medlem af børnegruppen. 

Så hvordan sikrer vi, at alle børn får muligheden for at danne sig de erfaringer i legen, som gør dem legeduelige? 

Læs mere her.

30 idéer til et aktivt samarbejde om sprog ved skolestart

Nationalt Videncenter for Læsning har udgivet et idékatalog med forslag til, hvordan du kan skrue op for elevernes sproglige deltagelse i hverdagen. 

Idékataloget arbejder med tre temaer: Aktiviteter, organisationsformer og læringsrum. 

Læs mere og hent idékataloget.