Del

Læremidler

Inklusion så det batter

- fællesskaber i vuggestue, børnehave og SFO.

Bogen indeholder artikler om bl.a. inklusion som begreb, ledelse af inklusion, dokumentation, Marte Meo, kroppens betydning, forældresamarbejde, legefællesskab, barnets perspektiv og diagnoser.

Bestil bogen i mitCFU.

Aktionslæring

-  i pædagogisk praksis.

Praktisk hjælp til institutioner, der arbejder med aktionslæring.

Den didaktiske aktionslæringsmodel præsenteres, og modellens ni arbejdspunkter gennemgås, bl.a. Undring, Mål, Iagttagelse og Samtale.

Bestil bogen i mitCFU.

Legebog for børn

- med autismespektrum- eller sanseintegra-tionsforstyrrelser.

Sjove lege, der styrker sociale og motoriske færdigheder, inddelt i tre kategorier: Sociale grovmotoriske lege, sociale finmotoriske lege og vandlege. Hver kategori indeholder 25-30 forskellige lege samt forslag til variation.

Bestil bogen i mitCFU.

Bee Bots - med håndbog

Bee Bots er en lille robot, der let kan programmeres til at løbe i forskellige retninger.

Materialesættet indeholder måtter med figurer, farver, bogstaver m.m., som giver et utal af anvendelsesmuligheder.

I håndbogen finder du masser af inspirationsmateriale og øvelser, som er lige til at bruge sammen med børnene.

Book et materialesæt med Bee Bots.

Inkluderende fællesskaber

Pædagogiske kompetencer i vuggestue og børnehave.

Bogen indeholder afsnit om forskellige typer fællesskaber: Læringsfællesskaber, børnefællesskaber, barn-voksen-fællesskaber, voksen-fællesskaber, forældrefællesskaber og tværfaglige fællesskaber.

Bestil bogen i mitCFU.

Sprog i samspil

En praksisnær guide til sproglig og social læring i dagtilbuddets fællesskaber.

Indholder: Lad os se nærmere på kommunikation, Få alle børn med i aktiviteter og interaktion, Tilbyd informa-tioner og erfaringer, der fremmer sproglig læring, Lad sproget føre til literacy.

Bestil bogen i mitCFU.

Inklusionskasse

Emnesættet indeholder genstande, som har til formål at støtte og hjælpe børn med ADHD og/eller autisme ved at fastholde koncentrationen i længere tid.

Også klassens andre elever vil kunne få glæde af flere af redskaberne.

Book emnesættet i mitCFU.

Inklusionsvejledning

-  i dagtilbud.

Bogens afsnit sætter fokus på forskellige elementer af inklusion: Viden om inklusion, organisatoriske forhold, refleksion og dialog, procesværktøjer og enkeltindsatser.

Brug bogen som grundbog og håndbog.

Bestil bogen i mitCFU.

Nærvær i pædagogisk praksis

Mindfulness i skole og daginstitution.

Bogen indeholder inspiration til, hvordan man kan skabe et lærings- og udviklingsmiljø, som understøtter en praksis, hvor børn får erfaringer med at være til stede i sig selv, og hvor de oplever ro til at være og til at lære.

Bestil bogen i mitCFU.