Del

Undersøgende natur/teknologi

Undersøgende natur/teknologi er tænkt som inspiration til lærere, der gerne vil arbejde på en undersøgende og eksperimenterende måde med faget og samtidig have fokus på den sproglige dimension - altså den faglige læsning og skrivning. 

Alle vejledninger er bygget op over tre læringsmål for eleverne: Naturfaglige mål og mål for faglig læsning og skrivning. 

Geparden
Forløb for 5.-6. klasse: ► Måling af hastighed ► Venn-diagram ► Kildekritisk tilgang til tekster
Snegle - taksonomi og undersøgelser
Forløb for 3.-4. klasse: ► Snegle i naturen ► Beskrivelse og kategorisering ► Undersøgelse af beskrivende tekst
Et kort
Forløb for 4.-5. klasse: ► Undersøgelse af lokalområdet ► Konstruktion af kort ► Multimodal tekst
Fra æg til høne
Forløb for 3.-4. klasse: ► Besøg af høne, udrugning og blindsmagning ► Taksonomi og beskrivelser ► Forklaring og argumentation
Planeter i model og tekst
Forløb for 3.-4. klasse: ► Model af solsystemet ► Vidensindsamling på nettet og QR-koder ► Formidling af faglig viden
Stjerner
Forløb for 1.-2. klasse: ► Stjernebilledekikkert ► Myter om stjerner ► Ordkort
Hvordan en cykelpumpe fungerer
Forløb for 4.-5. klasse: ► Konstruktion af pumpe ► Innovation og entreprenørskab ► Forklarende tekst
Naturens mangfoldighed - følg ræven
Forløb for 2.-3. klasse: ► Undersøgelser i naturen ► Klassifikation ► Beskrivende tekster

Udarbejdet af

Vejledningerne tager udgangspunkt i det nye tværgående tema sproglig udvikling i Forenklede Fælles Mål.

Om vejledningerne

Sproglig udvikling i FFM

Fra FFM:

"Sproglig udvikling er et tværgående tema og fokusområde i de nye Fælles Mål og er som sådan indskrevet i alle obligatoriske fag. 

Sproglig udvikling handler om skolens og fagenes målrettede arbejde med elevernes tilegnelse af fagenes sprog, ordforråd og tekster, så alle elever bliver dygtige til at tilegne sig det faglige indhold og kommunikere mundtligt og skriftligt i fagsprog. 

Man kan sige, at eleverne lærer fag gennem sprog - og sprog gennem fag. For at det kan lade sig gøre, skal der opstilles både faglige og sproglige læringsmål for eleverne." 

Læs hele vejledningen.

Om vejledningerne

Første del af vejledningerne beskriver en konkret aktivitet. Aktiviteten fungerer som et startsted, der skaber opmærksomhed og nysgerrighed hos eleverne, og giver mulighed for at arbejde kreativt, tænke, eksperimentere og handle ud fra konkrete erfaringer. I aktiviteterne er der fokus på, at eleverne lærer undersøgelses- og modelleringskompetencen i naturfag. 

Andel del af vejledningerne giver inspiration til, hvordan tekster kan understøtte læringen, og der er forslag til en eller flere egnede tekster, som kan inddrages. Til hver tekst gives eksempler på, hvordan der kan arbejdes med den faglige læsning og skrivning, så den understøtter det faglige område, der arbejdes med. 

Links og yderligere informationer om de læremidler, der henvises til, findes samlet under overskriften Ressourcer sidst i vejledningerne. 

Vejledningerne har fokus forskellige steder. De steder, hvor det er relevant, indtænkes it og medier samt innovation og entreprenørskab.