Del

Bogsystemer til natur/teknologi

Natek

Natek er et samlet grundbogssystem til og med 6. klasse. Grundidéen med systemet er en natur/teknik-undervisning, der bygger på elevernes egne tanker, iagttagelser og eksperimenter. Elevernes nysgerrighed støttes, og de skal opleve, at de selv er i stand til at finde ud af aspekter i deres omverden. Eleverne eget praktiske, eksperimenterende og undersøgende arbejde er indbygget som en organisk del af systemet.

Klik på bestil-knappen for at se, hvilke materialer CFU tilbyder i bogsystemet. 

Læs mere om bogsystemet på forlaget Alineas hjemmeside.

Læs også anmeldelsen på Folkeskolen.dk.

Regnbuen

Regnbuen er et fuldstændigt system til natur/teknik fra 1.-6. klasse.

Bøgerne i serien gennemarbejder forskellige centrale temaer fra fagets kundskabs- og færdighedsområder og tager udgangspunkt i Fælles Mål. Til bøgerne hører Lærerens håndbog, som uddyber emnerne med faglig baggrundsviden, idéer, praktisk og metodisk vejledning. Desuden indeholder håndbogen en række kopisider, der perspektiverer, problematiserer og uddyber de enkelte opslag. 

Til bøgerne hører også en hjemmeside, RegnbueNet, som uddyber og perspektiverer elevbogens temaer.

Klik på bestil-knappen for at se, hvilke materialer CFU tilbyder i bogsystemet. 

Læs mere om bogsystemet på Geografforlagets hjemmeside.

Læs også anmeldelserne på Folkeskolen.dk: "Regnbuen 1+2" og "Regnbuen 6".

PULS - natur/teknik

Natur/teknik på den nemme måde
PULS - natur/teknik er udviklet i samarbejde med lærere, så det passer til praksis i skolen. De materialer, der skal bruges i undervisningen, er nemme at skaffe. Der er samme tydelige struktur i alle kapitler. Opgaver, forsøg og eksperimenter knytter sig direkte til grundbogens tekster og veksler mellem at være åbne og lukkede.

Motiverer eleverne
PULS - natur/teknik lægger op til en undervisning, der veksler mellem teoretisk og praktisk arbejde i tæt samspil. Eleverne skal via deres sanser erkende og forstå deres omverden gennem opgaver, eksperimenter og vedkommende faglige tekster. Når nye emner introduceres, er elevernes viden og undren i centrum og motiverer dem til det videre arbejde.

Inddrager faglig læsning
Alle kapitler i PULS - natur/teknik indledes med en intro, hvor der arbejdes med elevernes forforståelse, og hvor de faglige mål er tydelige for eleverne. Alle nye faglige begreber i grundbogens tekster er markeret med fed, så det er nemt at sætte fokus på og arbejde med dem.

i-bog
Til PULS - natur/teknik kommer en i-bog med digitale ressourcer til IWB og PC, f.eks. animationer, lyd, video og interaktive øvelser. Se demoversion på www.i-bog.dk.

Klik på bestil-knappen for at se, hvilke materialer CFU tilbyder i bogsystemet. 

Læs mere om bogsystemet på forlaget Gyldendals hjemmeside.

Læs også anmeldelsen på Folkeskolen.dk. 

Xplore Natur/teknik

Xplore Natur/teknik er en del af de store naturfaglige systemer Xplore og er tilrettelagt med progression til systemerne til overbygningen. På denne måde sikres konsistens og sammenhæng i den naturfaglige læreproces fra 1. til 9. klasse.

Xplore Natur/teknik er et praksisorienteret system og vækker elevernes naturfaglige nysgerrighed. Systemet integrerer letlæselig tekst, faglige begreber og undersøgelser, eksperimenter og opgaver.

Elevbøger
Opbygget med et indbydende layout med mange illustrationer, som underbygger og forklarer stoffet. I behandlingen af emnerne lægges der vægt på praktiske aktiviteter og undersøgelser. Teksten er tilrettelagt målgruppen, så den er letlæselig og letforståelig for eleverne. Der henvises løbende til opgaver i elevhæftet og lærerhåndbogen, og der findes tema- og emneopgaver samt opsamlende "Viden om"-afsnit.

Elevhæfter
Til alle elevbøger (undtagen 1. klasse) findes tilhørende elevhæfter med opgaver, forsøg og eksperimenter. Elevhæfterne forener teori og praksis og gør stoffet håndgribeligt for eleverne.

Lærerhåndbøger
Indeholder grundige vejledninger og didaktiske diskussioner. Desuden indeholder lærerhåndbøgerne kopiark og uddybende valgopgaver til evaluering.

E-bøger
Hver elevbog udkommer også som e-bog, der udvider emnerne i den trykte bog. E-bøgerne vil indeholde interaktive figurer, supplerende materialer, test m.v. http://www.i-bog.dk/

Klik på bestil-knappen for at se, hvilke materialer CFU tilbyder i bogsystemet. 

Læs mere om bogsystemet på Geografforlagets hjemmeside.

Natur/teknik

Natur/teknik for... er et nyt system, der udfordrer eleverne og hjælper lærerne i grundskolen til mange spændende naturfagstimer. Gennem arbejdet med systemet indføres eleverne i en naturvidenskabelig tankegang samt introduceres til naturvidenskabelige forklaringer på hverdagsfænomener. 

Serien medtænker en række nye teknologier som f.eks. IWB og netbaserede materialer, som udvider emner og temaer i bøger og hæfter. Systemet består af grundbog, arbejdshæfte samt Lærerens håndbog.

Grundbogen til 1. klasse indeholder følgende emner: Dyr omkring dig, Hr. Sørensens værksted, Din krop og Planter.

Klik på bestil-knappen for at se, hvilke materialer CFU tilbyder i bogsystemet. 

Læs mere om bogsystemet på forlaget Melonis hjemmeside. 

Natur/teknik - blå, grøn, gul, rød

Natur/teknik BLÅ elevbog til 3. klasse omhandler en række forskelligartede emner fra elevens umiddelbare dagligdag som f.eks. "Cyklen", "Hvad er der inden i?" og "Danmarksrejse med tog" - samt mere overordnede emner som "Landbrug i Danmark" og "En fabrik". Både fremstilling og indhold varieres, og det faglige stof gennemgås, så eleven kan relatere til sin egen hverdag.

Elevbogen er systematisk og overskuelig og har den nødvendige faglige og metodiske bredde til et års arbejde, som der lægges op til i læseplanens kundskabs- og færdighedsområder. Materialet lægger op til undervisningsdifferentiering og kan med fordel bruges til værkstedsundervisning. Til den BLÅ elevbog hører Lærerens håndbog og et arbejdshæfte.

Klik på bestil-knappen for at se, hvilke materialer CFU tilbyder i bogsystemet.

Læs mere om bogsystemet på Geografforlagets hjemmeside.