Del

Fysik/kemi

Sygt sjovt og mega nice kvantefysik

Kvante Karina er 16 år, og hendes YouTube-kanal hander om "fysik og fashion. Jeg laver Q&A’s. Jeg flasher mit bling. Og så snakker jeg sygt meget om kvarker og kærester – og alt muligt andet mega spændende!"

Følg med på YouTube.

Kvante Karina er en del af Kvantebanditter.dk, hvor du kan finde undervisningsmateriale om kvantefysik. 

Fysik-sæt med måleudstyr og datalogger

7.-10. klasse.

DK5: 53

I dette sæt måleudstyr til fysik/kemi er der fokus på måling af lys, strømstyrke og pH-værdi. Målinger med sættets sensorer udføres ved hjælp af iPads og tablets eller på en PC med Windows eller Mac OS. Data indlæses i en almindelig webbrowser via Wifi-enheden som plug-and-play. 

Materialesættet indeholder 1 pH-måler, 1 CO2-måler, 1 USB-enhed, 1 ampere-enhed, 1 skærm-enhed, 1 UVA-enhed, 1 UVB-enhed, 1 lysmåler, 1 Wifi-enhed, 1 USB-kabel, 1 batteri-enhed, 1 generel vejledning.

Se den generelle vejledning her (pdf). 

Bogsystemer til fysik/kemi

Ny Prisma

Ny Prisma er et undervisningsmateriale til fysik/kemi, som: 

 • giver eleverne mulighed for at opleve sammenhængen mellem deres dagligdag, verden omkring dem og den fysiske og kemiske virkelighed.
 • med mange temaer og omfattende indhold giver lærere og elever en reel mulighed for i fællesskab at udvælge de emner, der er specielt relevante for netop dem.
 • kan ses som en direkte overbygning på tidligere klassetrins natur/teknik-undervisning.
 • inviterer til samarbejde med bl.a. dansk, historie, biologi og geografi.
 • kombinerer oplevelser, forundring og viden med mulighed for, at eleverne kan høste egne erfaringer gennem øvelser og tankeeksperimenter.

Ny Prisma opbygning
Ny Prisma er opbygget efter spiralprincippet. På alle niveauer opsamles stof og bygges videre på viden fra tidligere klassetrin. Hensigten er at give gode betingelser for at kombinere oplevelser, forundring, fascination og viden med muligheder for at høste egne erfaringer gennem øvelser og tankeeksperimenter. Der er lagt vægt på at inspirere til projektarbejde inden for naturfag.

Til hvert klassetrin hører en elevbog, øvelsesark samlet i kopimapper, en Lærerens bog samt it-materialer.

Klik på bestil-knappen for at se, hvilke materialer CFU tilbyder i bogsystemet.

Læs mere på bogsystemets hjemmeside.

Læs også anmeldelserne på Folkeskolen.dk: "Ny Prisma - fysik/kemi 7", "Ny Prisma 10. Lydens univers" og "Ny Prisma +".

KOSMOS

Letforståelig fysik/kemi
KOSMOS er et nyt system til fysik- og kemiundervisningen, der sikrer en høj faglighed og behandler de faglige begreber i et letforståeligt sprog. KOSMOS indeholder ligeledes artikler og eksperimenter, der engagerer både piger og drenge.

Systemets mange ressourcer
Grundbogen er opdelt i en fysik- og en kemidel. Hvert kapitel indeholder eksemplariske eksperimenter og en artikel om et populærvidenskabeligt emne. Teksterne henviser til eksperimenterne i kopimappen. Lærerressourcen har beskrivelser af alle eksperimenter og forslag til arbejdet med trin- og slutmål.

God til differentiering
Kopimappen giver gode muligheder for differentiering med store mængder eksperimenter. Til hvert kapitel er der en test, så lærer og elev har overblik over, hvad der er lært.

KOSMOS web
Hjemmesiden indeholder et væld af muligheder, herunder video af udvalgte eksperimenter, interaktive opgaver, animationer, illustrationer, online test m.m.

Klik på bestil-knappen for at se, hvilke materialer CFU tilbyder i bogsystemet.

Læs mere på bogsystemets hjemmeside.

Læs også anmeldelsen på Folkeskolen.dk. 

Xplore Fysik/kemi

Xplore Fysik/kemi 7 Elevbog er opbygget enkelt og overskueligt med illustrationer og tekst skrevet i et klart og lettilgængeligt sprog. For at øge motivationen hos eleverne fokuseres på relevans, "den gode historie" og eksperimenter. Emnevalget er tilrettelagt med henblik på at præsentere fysik/kemi-kernestof og derved gøre faget overskueligt og realistisk i forhold til målgruppe og tid. 

Hvert kapitel i bogen er inddelt i tre faser: 

 • En motiverende indledning med målbeskrivelse
 • En central fordybelsesdel med det faglige stof
 • En afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering

De otte kapitler i Xplore Fysik/kemi 7 Elevbog er:

 • Cirkus Elektrikus
 • Jordens vejr
 • En verden af atomer
 • En strøm af elektroner
 • Ud i verdensrummet
 • Det er bare vand
 • Den livgivende jord
 • Sikkerhed

Xplore Fysik/kemi 7 Elevbog findes også som e-bog.

Klik på bestil-knappen for at se, hvilke materialer CFU tilbyder i bogsystemet. 

Læs mere om bogsystemet på Geografforlagets hjemmeside.

Læs også anmeldelsen på Folkeskolen.dk.

Naturens univers

Naturens univers er et nyt fysik/kemi-system, der giver eleverne gode oplevelser og dagligdagens fysik og kemi og lyst til at udforske naturen og naturvidenskaben. Systemet er bygget op om en elevbog og en hjemmeside med interaktive animationer, der understøtter bogen. 

Naturens univers giver eleverne en forståelse af perspektiverne i fysik og kemi, både i forhold til dem selv og til samfundet. Eleverne skal på den ene side se, at der er konkrete og forståelige sammenhænge i den verden, der omgiver dem. På den anden side skal de forundres over naturen og naturvidenskaben. Med Naturens univers får eleverne gode oplevelser af dagligdagens fysik og kemi og lyst til at møde nyt og ukendt stof. Samtidig får de en systematisk og grundlæggende forståelse af fagets indhold og arbejdsformer.

Systemets opbygning
Naturens univers er opbygget i en læsevenlig form, og der er en klar progression og sammenhæng i stoffet. Alle tekster er bearbejdet efter principper for faglig læsning.

Klik på bestil-knappen for at se, hvilke materialer CFU tilbyder i bogsystemet.

Læs mere på forlaget Alineas hjemmeside.

Læs også anmeldelsen på Folkeskolen.dk.

Ny fælles prøve i naturfag

Læs om prøvebekendtgørelsen for den nye fællesfaglige prøve i naturfag. 

Læs mere.