Del

Kurser og konferencer om matematik

Netværksdag for åben skole i Region Sjælland 2022
23. august 2022
Ny dato: Få inspiration, information og idéer - og måske nye samarbejdsrelationer om åben skole-tiltag.
Pædagogisk udeskoledag på Boserup Naturcenter
6. september 2022
Tag dine elever med udenfor! Denne dag får du masser af inspiration til udeskoleundervisning, både i faglige temaer og i klasserumsledelse i…
Kickoff-dag om sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
28. september 2022
Mangler I inspiration til at lykkes med SSF? Er I optaget af, at børn og unge får mulighed for at få viden om og udvikle handlekompetence i forhold…

CFU Online: Bliv opdateret på afgangsprøverne, når det passer dig

CFU Online er vores onlinekurser, hvor du kan blive opdateret på afgangsprøverne i bl.a. matematik.

Du kan deltage, når det passer ind i din hverdag, splitte kurset op eller tage dele igen.

Tag kurset alene eller brug det sammen med teamet til at få et fælles afsæt og fælles arbejde med afgangsprøverne.

Læs mere om CFU Online.

Rekvirerede forløb

Kurserne foregår på jeres skole og veksler mellem oplæg og eksempler på praksisnære konkrete elevøvelser.

Læs mere om rekvirerede forløb.

Opbygning af forløb for elever i indskolingen, på mellemtrinnet eller i udskolingen

På hvert trin har vi i matematik forløb, hvor eleverne skal lære områder i faget der inviterer til en grundsamling af aktiviteter og særligt velegnede konkreter. Få sparring og organiser samlingen med forløbskasser til undervisningen.

Med udgangspunkt i Pernille Pinds bog “Åben og undersøgende matematik” udvælger eller opbygger vi forskellige opgavetyper, der ved hjælp af en undersøgende tilgang til faget kan bidrage til fagets alsidighed eller til dannelse i matematik.

Matematisk opmærksomhed i børnehaveklassen

Sparring og forslag til fagligt indhold for elevernes første skoleår. Hvordan kan vi prøve at sikre eleverne mod at blive matematikforskrækkede? Hvordan kan vi arbejde på, at eleverne opnår en sikker forståelse af tal og antal? Eller figurer og mønstre? - og hvilke ord er det en god idé at indføre?

Arbejde med elevernes strategier

Hvad er strategier? Og hvordan kan vi vise eleverne forskellige repræsentationer og give dem fiduser, lytte til deres aktuelle faglige ståsted og stille dem opgaver, der fremmer deres nysgerrighed og styrker deres sans for problemløsning?

Kompetencerne i klassen - hvordan kan vi inddrage eleverne, så matematikundervisningen fortsat udvikler sig i retning af opmærksomhed på, hvilke kompetencer der indgår, når matematiske spørgsmål skal besvares?

Hvis I som skole eller kommune ønsker mere information om et rekvireret forløb, er I velkomne til at kontakte CFU's fagkonsulenter.

Kontakt CFU's kursusafdeling

E-mail: kursus@pha.dk

Telefon: 7248 1930