Del

Didaktisk inspiration

Her på siden har vi samlet litteratur, videoer, links til artikler og e-læringsmoduler m.m. som didaktisk inspiration til din undervisning.

Klik på pilene herunder for at folde emnerne ud:

Præsentationsvideoer

Herunder findes samlingen af afholdte webinarer i DMN Danmarks Matematikvejleder Netværk. 

Oversigt over webinarer.

Disse videoer kan være inspirerende at bruge i undervisningen. Videoerne er udarbejdet af Niels Jacob Hansen, lektor på læreruddannelsen i Professionshøjskolen Absalon.

Niels Jacob modtager meget gerne eventuelle kommentarer til videoerne. /Mari-Ann Skovlund

Hent listen her (pdf).

Faglig læsning

Faglig læsning for matematiklæreren 

Bogen har som formål at være til hjælp for både nyuddannede og erfarne lærere, og bogen giver inspiration til at overføre andres succesfulde ideer til egen undervisning. 

Lån bogen i mitCFU.

Regne- og læsevanskeligheder i de første skoleår - hvordan hænger de sammen?

Gennemgang af forskningen om læse- og regnevanskeligheder i indskolingen samt anvisninger på undervisning af grundlæggende læsning og regning.

Lån bogen i mitCFU.

Matematiske billeder, sprog og læsning 

Om hvordan man kan arbejde med elevernes mentale billeddannelse i matematikundervisningen, og hvordan den sproglige dimension kan styrke og guide deres arbejde med problemløsningsopgaver.

Lån bogen i mitCFU.

Læs & forstå matematik : faglig læsning - grundlag for tilegnelse af matematiske kompetencer

Et materiale, der giver læreren den nødvendige viden og redskab til at arbejde med faglig læsning i matematik.

Lån bogen i mitCFU.

GeoGebra

Kender du det gratis interaktive geometriprogram GeoGebra?

Du kan læse kort om GeoGebra her og finde meget mere her.

Der er også udarbejdet et bredt udvalg af e-læringsmoduler til GeoGebra her.

Særlige behov i matematik

Matematikvanskeligheder optræder i varierende grad hos omkring 15% af en årgang. Heraf er en lille del ramt, så deres vanskeligheder i høj grad påvirker deres dagligdag. 

Dyskalkuli/talblindhed er betegnelsen for massive vanskeligheder i matematik. 

Du kan finde Afrapportering fra udviklingen af en talblindhedstest til 4. klasse her:

EMU - Danmarks Læringsportal

DanSMa – Dansk SpecialMatematik