Del

At fortælle et menneske multimodalt - undervisningsmateriale til dansk

”At fortælle et menneske” – digital multimodal produktion af biografier om danske kulturpersonligheder, herunder analyse, produktion og evaluering af multimodale tekster. 

Nutidige tekster er sammensat af flere modaliteter og stiller nye krav til elevernes læsning og produktion. Forløbet giver eleverne et tydeligt stillads til arbejdet med at læse og producere multimodale tekster og giver indblik i modaliteternes styrker og samspil. Med afsæt i biografien som genre, skal eleverne producere en digital multimodal tekst om en kendt dansk kulturpersonlighed. Desuden introduceres eleverne for faserne i informationssøgning og simpel kildekritik. Forløbet rummer en lang række øvelser, der sætter eleverne på sporet af at kunne læse og selv sammensætte multimodale tekster samt søge målrettet på internettet.