Del

Samarbejdsmodel: 7 anbefalinger

7 anbefalinger på vejen til det gode samarbejde mellem PLC og folkebibliotek:

 1. Forbered jer sammen og få faglig bredde
  Samarbejde starter allerede i forberedelsesfasen - at forberede sig sammen kvalificerer hinandens input og giver en ny bredde i den faglighed, eleverne møder.
 2. Bring jeres forskellige fagligheder i spil
  Bring begge parters faglighed i spil over for eleverne - I kan noget forskelligt, brug det aktivt.
 3. Brug folkebibliotekets spidskompetencer
  Udnyt at folkebiblioteket har fagspecifikke spidskompetencer - lad jeres elever opleve oplæg, der går i dybden med viden om fx litteratur, maker-teknologi m.v.
 4. Udnævn en tovholder til PLC
  Udnævn en tovholder på PLC, der står for samarbejdet med folkebiblioteket og sikrer kontakt og kontinuerlighed i samarbejdet. 
 5. Lad jeres ambition definere samarbejdet - ikke skemaet
  Lad ikke skemalogistikken definere samarbejdets form og varighed - beslut som skole, hvad ambitionerne er med samarbejdet og indret jer derefter.
 6. Skab traditioner og gentagelser
  Skab traditioner og gentagelser - det styrker relationsarbejdet og kvalificerer forberedelsen.
 7. Tænk langsigtet
  Tænk langsigtet, sådan at samarbejdet komplimenterer det arbejde, der allerede laves på hhv. skole og folkebibliotek.