Del

Beskrivelse af projektet

Projektet blev i januar 2016 bevilget penge fra Kulturstyrelsens puljemidler til at gennemføre projektet med titlen: Vejledning i Multimodalitet - en kobling mellem PLC og folkebibliotek.

De to helt konkrete målsætninger for projektet var:

  • At parterne i samarbejde udvikler, afprøver og evaluerer konkrete undervisningsforløb i multimodale tekster i hhv. dansk og historie.
  • At parterne udvikler en model for samarbejde mellem undervisnings- og kulturinstitutioner.

Læs projektbeskrivelsen (pdf).

Læs undersøgelsesrapporten for projektet (pdf).

Læs afrapporteringen til Slots- og Kulturstyrelsen (pdf).

Projektets deltagere

Projektets tidsplan