Del

Love, vejledninger og bekendtgørelser

Folkeskoleloven

Ordet ’skolebibliotek’ findes ikke længere i folkeskoleloven. Lovgrundlaget for det pædagogiske læringscenter findes i folkeskoleloven § 19, stk. 2 og stk. 3

Stk. 2: Ved hver skole oprettes et pædagogisk læringscenter. Det pædagogiske læringscenter er en del af skolens virksomhed og samarbejder med folkebiblioteket. Det pædagogiske læringscenter stiller undervisningsmidler til rådighed for skolens undervisning, herunder også bøger til elevernes fritidslæsning, og yder vejledning i brugen heraf.

Stk. 3: Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om de pædagogiske læringscentres formål og funktion.

Bekendtgørelsen for PLC

Så landede den nye bekendtgørelse for de pædagogiske læringscentre! 

Bekendtgørelsen for det pædagogiske læringscenter er udmøntningen af de nærmere regler, der omtales i folkeskolelovens § 19, stk, 3. Læs bekendtgørelsen.

I CFU Absalon ser vi frem til at arbejde os ind i den i et spændende udviklingsarbejde sammen med PLC’er, vejledere og ledere fra vores skoler og kommuner.

Den 31. august 2022 inviterer vi vejledere, PLC'er og ledere fra hele landet til Læringscenterets dag i Roskilde, hvor hele dagen står i bekendtgørelsens navn. Læs mere.

I kommunalt netværksregi har I mulighed for at få mig ud til en gratis præsentation og udfoldning af PLC-bekendtgørelsen. Interesseret? Kontakt mig på rieg@pha.dk