Del

Åben skole

I bekendtgørelsen for de pædagogiske læringscentre står der bl.a.:

§1, stk.2.2: Det pædagogiske læringscenter skal herunder medvirke til at…

… formidle kulturtilbud til børn og unge

§2, stk. 2.2: 

Inden for lovgivningens bestemmelser, kommunalbestyrelsens mål og rammer og skolebestyrelsens principper træffer skolens leder beslutning om, i hvilket omfang følgende opgaver varetages som en del af læringscentrets opgaver:

…Understøtte samarbejdet med idræts-, kultur- og foreningslivet.

Opgaven med at understøtte arbejdet med eksterne samarbejder og åben skole ligger som en del af det pædagogiske læringscenter. Det betyder i praksis, at der i PLC skal være en eller flere, der har den koordinerende rolle for at sikre, at der på skolen arbejdes med denne form for undervisning. 

Siden her har til hensigt at understøtte dette arbejde. Det er komplekst og stort, men også med potentiale for spændende undervisningsforløb og -nedslag, der styrker en motiverende og varieret undervisning. 

Artikler fra Praksis

I vores faglige magasin Praksis, der udkommer gratis til skolerne to gange årligt, kan I ofte læse om åben skolesamarbejder. Herunder følger inspiration:

Relevante konsulenter

I CFU Absalon har alle konsulenter en opmærksomhed på åben skolesamarbejder og samarbejder med eksterne parter. Samtidig er der konsulenter inden for forskellige fagområder, der har arbejdet særligt tæt omkring projekter som disse. Søg gerne sparring her.