Del

Besat af USA - velfærdsstat, ungdomskultur og kold krig

Undervisningsforslag til materialer og aktiviteter. Sæt fokus på, hvordan USA påvirkede dansk kultur i forbindelse med etablering af velfærdsstaten i efterkrigstiden og som en del af den kolde krig. Sæt fokus på forbrugskulturen, populærkulturen og ungdomskulturen 

Forslag til problemstilling: Hvordan og hvorfor har USA spillet en vigtig rolle i udviklingen af den dansk kultur og politik siden Anden Verdenskrig?

Forslag til materialer

På mitCFU.dk kan I se serien Besat af USA. Serien består af 5 afsnit, ét fra hvert årti. Afsnit 1 (1960’erne) er inddelt i kapitler med forskellige problemstillinger, der kan anvendes i undervisningen.

På mitCFU.dk kan I også se filmene JFK og Thirteen Days eller det sidste afsnit i Historien om Danmark - velfærd og kold krig.

Find flere materialer fagbøger, romaner, reklamer, tv-klip mm. på denne padlet:

Kan du ikke se padlet'en herunder? Klik på det røde felt og acceptér alle cookies.

Forslag til aktiviteter

Forforståelse - trig eleverne
Læs om begrebet “amerikaniseringen” på danmarkshistorien.dk.

Lav et mindmap - hvor du skriver “amerikanisering” i midten. 

“Trig” eleverne: Find forskellige reklamer og/eller tv-klip fra 1960’erne (se padlet'en). Hvordan kan vi se, at disse reklamer/klip er påvirket af USA? Hvad forstår vi ved amerikansk kultur? I dag og dengang?

Til læreren: Læs om “triggere i historieundervisningen”.

Læs om livet i 1950’erne. Styr på den historiske kontekst 
Livet i 1950'erne på danmarkshistorien.dk.

Find 8 ord/begreber, der kan beskrive livet i 1950’erne.

Udarbejd 8 begrebskort ud af et A4-papir (ordet står på den ene side, og beskrivelsen af ordet står på den anden side. 

Bliv klogere amerikaniseringen og dansk kultur i perioden 1945-65 under temaerne: forbrugskultur, populærkultur og ungdomskultur.

Se TV-udsendelsen: Besat af USA (1). 1960’erne
Besat af USA (1). 1960’erne. På mitCFU.dk findes der forslag til aktiviteter og undersøgelsesspørgsmål inden for alle tre kompetenceområder. 

Ungdomskultur og den kolde krig. Kildearbejde
Læs hæfterne “Kold krig og kiksekage” samt “Farlig ungdom” og arbejd med kilderne fra perioden.  

Arbejdermuseets hjemmeside.