Del

Inspiration til undervisningsforløb

Fra genstand til menneske - to undervisningsforløb

CFU har i samarbejde med Slagelse Kommune og Forsorgshistorisk Museum i Slagelse udviklet to undervisningsforløb til mellemtrinnet og udskolingen.

Læs mere.

Rollespil/dilemmaspil

Skal dine elever spille rollespil eller dilemmaspil i historie? Hent inspiration på denne padlet.

Læs mere.

Genforeningen 1920

På denne opslagstavle finder du en masse gratis læremidler om Genforeningen, som du kan anvende direkte i undervisningen.

Læs mere.

Kom ud af klassen og brug nærmiljøet i historieundervisningen

Vi har udvalgt en række uundværlige ressourcer, når I skal på opdagelse efter spor i byen og i landskabet. 

Læs mere.

Podcast i historie

Lyt til og producer selv podcast i undervisningen. Hent inspiration på denne padlet.

Læs mere.

Besættelsen 1940-45

Find inspiration til materialer og forløb om besættelsen i dansk og europæisk perspektiv.

Læs mere.

Foto: Frihedsmuseets fotoarkiv.

Velfærd og kold krig - besat af USA

Undervisningsforslag til materialer og aktiviteter. Sæt fokus på, hvordan USA påvirkede dansk kultur i forbindelse med etablering af velfærdsstaten i efterkrigstiden og som en del af den kolde krig. Sæt fokus på forbrugskulturen, populærkulturen og ungdomskulturen.

Læs mere.

Undervisningsforløb med lektionsplan

En database af forløb udarbejdet ud fra Forenklede Fælles Mål, omsat til læringsmål og undervisningsaktiviteter. Det er muligt at søge på klassetrin og færdigheds- og vidensmål. 

Læs mere.

Propaganda

Vi møder mange eksempler på propaganda både i historien og i dag, også uden at tænke over det.

Undervisningsmateriale fra projektet "Vejledning i multimodalitet - en kobling mellem PLC og folkebibliotek". 

Læs mere.

Spil i undervisningen

Pædagogisk konsulent Rasmus Bergsted, CFU VIA, har samlet en række relevante spil til brug i historie og samfundsfag. 

Læs mere.

Historiedysten

En årligt tilbagevendende dyst om det uofficielle danmarksmesterskab i historie, som finder sted hvert efterår. 

Læs mere.

Historier om Danmark

DRs tv-udsendelser om "Historien om Danmark", undervisningsmaterialer og relevante læremidler til arbejdet. 

Læs mere.

Inspiration på EMU'en

Find inspiration til læringsaktiviteter samt undervisningsforløb planlagt ud fra ministeriets didaktiske ramme med læringsmålstyret undervisning. 

Læs mere.