Del

Folkeskolens prøve

Få hjælp hos CFU

Opgivelserne (eksempler)
Der er ét eksempel til historie, samfundsfag og kristendomskundskab. 

Opgivelserne er også elevernes. Her kan de danne sig et overblik over det emne/tema, som de trækker. 

Opgivelserne er delt i baggrundslæsning, problemstillinger fra undervisningen og kilder fra undervisningen. Side 1 er et eksempel på elevens udtræk.

Et fælles kulturfag?
Læs evaluering af forsøget med en fællesfagligprøve i kulturfagene (2018). Se afsnittet om ”Undervisning i kulturfag - muligheder og udfordringer", hvis I underviser i et samlet kulturfag på jeres skole. Rapporten findes her.

Fakta om prøven med selvvalgt problemstilling

Kort om prøven
 • Prøven tager udgangspunkt i elevernes selvvalgte faglige problemstilling og kildemateriale.
 • Prøven kan aflægges enten individuelt eller i grupper af 2-3 elever.
 • Eleverne trækker et tema/emne, som er kendt fra undervisningen. Ud fra temaet skal de udarbejde en selvvalgt problemstilling og finde 2-5 kendte/ukendte kilder.
 • Eleverne skal udarbejde et produkt, der skal inddrages i eksaminationen og understøtte den faglige besvarelse af problemstillingen. 
 • Elevernes forberedende arbejde foregår i bl.a. undervisningen (min. 6 lektioner) før selve prøveperioden.
 • Elevernes selvvalgte problemstilling, kildematerialet og produkt (i mulig form) skal sendes til censor senest 14 dage før prøvedagen. 
 • På selve prøvedagen modtager eleverne 2-3 lærerstillede, ukendte spørgsmål, som eleverne kan arbejde med i forberedelsestiden umiddelbart før den mundtlige prøve.
 • I forberedelsestiden må eleverne anvende alle de hjælpemidler, som de har anvendt i undervisningen. Der må ikke søges ny viden i forberedelsestiden. 
Prøveform bør tænkes ind i undervisningen
 • Den nye prøveform skal tænkes ind i årsplanen, gerne både i 7., 8. og 9. klasse. 
 • Eleverne skal løbende trænes i at formidle fagligt indhold og problemstillinger gennem digitale og ikke-digitale produkter. 
 • Eleverne skal løbende trænes i at arbejde med udvalgte temaer og problemstillinger. Det vil derfor være fornuftigt, at der arbejdes med at definere problemstillinger i forhold til konkrete kilder/tekster løbende gennem året. 
 • Eleverne skal have mulighed for at afprøve selve prøveformen, evt. i begyndelsen af 9. klasse.

Ophavsret

Ved du og dine elever, hvordan I arbejder lovligt med digitale ressourcer?

Du og dine elever kan blive klogere på ophavsret på nettet her:

Kort fortalt skal I være opmærksom på:

 • Der må IKKE anvendes Youtube uden sikring af, at anvendte klip er lovligt placeret på Youtube.
 • Der må IKKE kopieres mere end 20% af en bog.
 • Der må IKKE vises film med rettigheder til privat brug. Husk, at du kan streame via mitCFU.dk og være sikker på, at rettighederne er i orden.

Husk de gamle prøveoplæg

De gamle prøveoplæg er en guldgrube, når I skal finde kilder. 

Lån dem fra CFU.

Find inspiration på EMU'en

Udgangspunktet for prøven i hhv. historie, samfundsfag og kristendomskundskab er Fælles Mål.

Find indspiration til, hvordan du kan arbejde med kompetenceområderne i undervisningen på EMU - Danmarks læringsportal.

Læs mere.