Del

Programmering og robotteknologi

Når elever arbejder med robotteknologi, styrkes deres innovative og entreprenante kompetencer, og de oparbejder naturligt en forståelse forteknologi samt erfaringer med at omsætte abstrakte idéer til konkrete outputs.

Arbejdet med programmering i folkeskolen handler om at udvikle Computational Thinking og om at designe og afprøve idéer og forstå den verden, som omgiver os.

Læs om vores tilgang til programmering og robotteknologi i skolen og om, hvad vi kan gøre for jer på skolen og/eller i kommunen (pdf).

Kontakt CFU's pædagogiske konsulenter for mere info.