Del

Praktikernetværk om teknologiforståelse

CFU Absalons praktikernetværk om teknologiforståelse henvender sig til lærere, pædagoger, skoleledelser, og kommunekonsulenter Region Sjælland, som er optaget af, hvordan man kan arbejde praktisk med teknologiforståelse i grundskolen.

Praktikernetværket er støttet af Villum Fonden, og der er oprettet regionale praktikernetværk ved alle landets CFU’er.

Som deltager vil du og din skole få mulighed for at deltage gratis i en række forskellige indsatser henover de kommende år. Indsatserne består af 2-3 regionale netværksarrangementer årligt samt fagteammøder, workshopforløb og skræddersyede kursusdage, som planlægges lokalt med de deltagende skoler.

Indsatserne og deltagelsesmuligheder præsenteres løbende via et særligt nyhedsbrev, hvor du også kan læse om den seneste udvikling inden for området. Nyhedsbrevet sendes ud 4-6 gange årligt.

Se mere om praktikernetværket og de forskellige muligheder

Se også den nationale hjemmeside for praktikernetværket for udfoldning af de enkelte indsatser: teknet.cfu.dk

Vil du vide mere? Kontakt: