Del

Software til lasercutteren

Lasercutterne bruger en form for printerdriver til at kunne fortolke, hvordan den enkelte lasercutter skal skære. Lasercutterne er udviklet til brug i virksomheder, og derfor er de udviklet til at fungere på de teknologiske platforme, som disse bruger, hvilket primært er Windows-platformen.

I skrivende stund findes der ikke software til lasercutteren, der kan kører på en cloud- eller web-platform, primært fordi virksomhederne ikke har haft behovet, og skoleområdet indtil nu har været et for lille område at udvikle nyt software til.

Hvilken software bruger en lasercutter så?

Leverandørerne af lasercuttere har løst det på to forskellige måder:

  • De har lavet et simpelt program, hvor du enten selv skaber dine designs eller henter filer fra andre designprogrammer som f.eks. Fusion 360 eller Inkscape. Eksempler på disse er RDworks eller Ligthburn.
  • Andre producenter af lasercuttere bruger en form for printerdriver, hvor du direkte fra dit designprogram udskriver på lasercutteren. Ofte er der kun udviklet ”printerdriver” til Windows- platformen.

Hvad er bedst? Der er ikke forskel på det arbejde, lasercutteren leverer i de to løsninger, men vores oplevelse er, at det er lettere for eleverne at bruge lasercuttere med RDworks. Grunden er, at eleverne ikke - mens de designer - skal tænke på, hvilke dele af deres design, der skal skæres, og hvilke der skal graveres, som man skal i den anden løsning.

Software til lasercutter

RDworks er gratis og virker kun på Windows-computeren.

Ligthburn er betalingssoftware, som koster $80 for første år og omkring $25 de efterfølgende år pr. computer. Pt. virker Ligthburn på Windows-, Mac- og Linux-computere.

Design-software

Til begynderen:

  • TinkerCAD (gratis og en cloud-løsning - tilpasset uddannelser)

Mellemprogrammer er:

  • Inkscape (gratis program - Windows- eller Mac-computer)
  • Corel Draw (betalingsprogram, dog findes der favorable skolepriser, Windows- eller Mac-computer)

Næste trin er CAD-programmer:

  • Fusion 360 en kombination af et program og webcloud-løsning (Windows- eller Mac-computer)
  • Onshape en rent webbaset løsning

Begge programmer er gratis for skoler, elever og lærere. Dog anbefales en nærlæsning af betingelserne for de gratis versioner!

Hvad gør skoler, som ikke bruger Windows- eller Mac-computere? (iPad & Chromebook)

Vores anbefaling er at vælge den mest enkle løsning, som kræver færrest ressourcer at vedligeholde. Det er lige nu at have nogle ældre Windows-computere, som kan afvikle Windows 10, hvor eleverne kan hente deres design, som de enten har lavet på iPad eller Chromebooks, over på for at gøre dem klar til at skære på lasercutteren. Man kan nøjes med 3-5 computere med RDWorks eller Lightburn på. Eleverne skal arbejde kort tid på disse computere, og derfor vil det sagtens kunne dække deres behov, hvis skolen vælger en lasercutter, der bruger RDWorks-metoden.