Del

Indretning af et makerspace

Indretningen af et makerspace er vigtig overvejelse, som skal tænkes med. Der er ikke en bestemt måde, som et makerspace skal se ud på - der er mange måder, det kan se ud på. Indretningen handler i høj grad om, hvem brugerne er, hvordan lokalerne er beliggende på skolen, og hvilke teknologier og designprocesser ønskes i lokalet. 

Det er vigtigt at få et lokale, som understøtter eleverne i de arbejdsprocesser, som man ønsker skal foregå der, og som ikke bliver en modspiller, fordi det er forkert indrettet. Det skal understøtte og facilitere elevernes skabertrang. Alligevel er der nogle guidelines, som i høj grad vil være værd at overveje, når man skal til at indrette lokalerne: 

  • Design til en elevkultur og de dynamikker, som finder sted, når eleverne bevæger sig rundt og arbejder i lokalet. Overvej hvilke arbejdsprocesser, som skal foregå i de forskellige områder i makerspacet. Hvordan vil eleverne arbejde i lokalet? Og hvad ønsker vi, de skal gøre? For eksempel er det vores erfaring, at eleverne tit står et stykke tid og kigger på, når 3D-printeren eller lasercutteren er i gang. Skab rum til det, så eleverne ikke står i vejen for andre, og så det er sikkert for dem at kigge på.  
  • Design fleksibelt. Vælg nogle møbler, som kan tilpasses til forskellige elever og forskellige arbejdsopgaver. Det kan handle om at have værkstedsvogne på hjul eller borde, som kan hæves og sænkes alt efter, hvad de skal bruges til. Ønsker I, eleverne skal arbejde kollaborativt med projektet, så sørg for at have store arbejdsborde eller borde, som kan samles, så man kan arbejde sammen. 
  • Designproces og fabrikation i samme lokale eller hver for sig? Det er en vigtig overvejelse, om stedet, hvor eleverne designer, skal ligge i samme lokale som selve værkstedsdelen eller hver for sig. Hvis de to ting placeres adskilt i to forskellige lokaler, er det vigtigt, at lokalerne placeres tæt på hinanden, så der ikke kommer til at gå for lang tid med at gå frem og tilbage. Hvis det ikke er muligt, så overvej muligheden af, at eleverne må bringe deres computere med ind i værkstedet, således det bliver muligt for dem hurtigt at lave ændringer på deres design. For undervisere er det også vigtigt at overveje, om undervisningen skal foregå i værkstedet, da støj fra maskiner og udsugning kan være til stor gene, og generelt bliver elevernes opmærksomhed let afledt af maskinerne.
    En optimal løsning kan være at placere værkstedet op ad et lokale til at undervise og/eller designe i, gerne adskilt af en glasvæg og en dør til lokalet. På den måde mindskes støjgenerne betragteligt, men samtidigt føler eleverne stadig, at de er i lokalet.  
  • Skab et sikkert sted at arbejde undersøgende og kreativt. Man kan sagtens skabe et makerspace, der er spændende og sjovt at arbejde i, samtidig med at der er tænkt sikkerhed. Tænk sikkerheden ind allerede i planlægningsfasen, så er det muligt at lave smarte løsninger. 
  • Plads til bevægelse i rummet. Ligesom det er vigtigt at rummet er ordentligt organiseret, så er det også vigtigt, at der er plads i rummet til, at de som arbejder der, frit kan bevæge sig rundt uden fare for sikkerheden. Sørg for at områder til udgange, sikkerhedsudstyr og værktøj holdes ryddeligt og tilgængeligt. 
  • Snavs og teknologi i samme rum? De fleste makerspaces indeholder to typer af udstyr - det beskidte, som sviner med snavs og støv (f.eks. CNC-fræsere, boremaskiner osv.) og det rene udstyr (3D-printere, folieskærer og lasercuttere). Det er en god idé at indtænke i indretningen, at der er forskellige zoner i rummet til henholdsvis den ene og den anden type. Det kan være en god idé at have det beskidte udstyr i et aflukket område, som indrettes med en spånsuger til rengøring. 
  • Planlæg masser af strøm. Mange af de ting, der skal bruges i et makerspace, kræver strøm. Derfor er det vigtigt at have nok stik og at få dem placeret hensigtsmæssigt fra starten. Forlængerledninger og kabeltromler kan blive en sikkerhedsmæssig katastrofe i et værksted med store maskiner. 
  • Opbevaring af materialer. Ofte er materialeopbevaring ikke noget, som ofres megen opmærksomhed. Men det er til stor gene, hvis eleverne skal arbejde i et område, som flyder med træplader og kasser med filament. Det roder, gør det vanskeligere at arbejde struktureret, og det kan blive et problem for sikkerheden. Hav gerne et lokale i umiddelbar nærhed til opbevaringer af de store mængder af materialer og hav et lille udvalg af de materialer, som skal bruges ofte i selve værkstedet. Her vil det være optimalt at tænke det sammen med møblementet. F.eks. kan man indrette et bord med udtrækshylder under lasercutteren, hvor birkefiner og akrylplader kan opbevares vandret, således de ikke slår sig og bliver skæve.