Del

Idékatalog til rekvirerede forløb

CFU laver mange rekvirerede forløb for kommuner, skoler og lærer- og pædagogteams, som er tilpasset konkrete ønsker og behov.

Rekvirerede forløb er bl.a. større kurser for hele personalegrupper, mindre forløb for enkelte teams eller workshops for elever med deltagelse af lærere og pædagoger.

På it-fronten tilbyder vi rigtig mange forskellige pakker, der kan sammensættes og vinkles til lige netop jer, f.eks.:

 • Workshops med forskellige læringsrobotter
 • Design og skab computerspil
 • 3D-modellering og print
 • Programmering i forskellige fag
 • Learning Analytics
 • Kompetenceudvikling med iPads
 • En dag med lyd – computerbaseret musik og lydproduktion til undervisningsbrug

Få mere inspiration herunder og kontakt os gerne, hvis du har andre ønsker.

Hvis I som skole eller kommune ønsker mere information om et rekvireret forløb, er I velkomne til at kontakte CFU's fagkonsulenter.

3D-modellering og -print

3D-modellering og -print bliver nogle af fremtidens teknologier. Inden for de senere år er det samtidig blevet en tilgængelig teknologi for skoler, da printerne nu har en størrelse og pris, hvor skoler kan være med.

3D-print er anvendeligt i forbindelse med håndværk og design, billedkunst og matematik. 3D-print og -modellering giver eleverne mulighed for som egenproducenter at afprøve en industriel teknologi og være aktivt skabende fra idé gennem modulerende programmering til færdig prototype.

Vi tilbyder et skræddersyet forløb, hvor I dels lærer 3D-tegne-/konstruktionsprogram at kende og dels lærer om 3D-printeren.

Design og skab computerspil

Der findes mange forskellige platforme til spiludvikling, som egner sig til grundskolen, f.eks. Scratch, Kodu, Minecraft, TouchDevelop, Stencyl og AppInventor. 

Vi tilbyder forløb, hvor I - med eller uden elever - arbejder med spilgenren og processer fra idé til færdigt produkt i en eller flere af de nævnte teknologier.

Kompetenceudvikling med iPads

Forløbet starter med en workshop med en CFU-konsulent og lærere fra f.eks. et årgangsteam eller fagteam, hvor et undervisningsforløb planlægges. Lærerne spiller selv ind med konkret fagligt indhold. Undervisning gennemføres med CFU-konsulenten som sparringspartner eller observatør. 

Dernæst følger en workshop, hvor observationerne fra undervisningen bruges til at opbygge ny viden, og der redesignes på baggrund af disse erfaringer. Det nye design afprøves og skaber grobund for nye oplevelser eller erfaringer. 

Forløbet afsluttes med en evaluering. Der kan arbejdes med videndeling og samarbejde i skyen for at holde den nye samarbejdsform i gang.

Learning Analytics

Der er en klar tendens til, at kommuner og skoler i højere grad anvender forskellige typer af data i deres bestræbelse på at forbedre skolerne og undervisningen. Data er imidlertid mange forskellige ting, og det kan være vanskeligt at vide, hvilke data der med fordel kan anvendes hvor, til hvad og hvordan.

Et vigtigt element i datainformeret skole- og undervisningsudvikling er selve fortolkningen af de data, der er tilgængelig. Data er noget, der er konstrueret på bestemte måder. Eksempelvis ligger der både beregningsmetoder og læringsopfattelser bag forskellige datasæt. Det kræver derfor en specialiseret kompetence at fortolke data: Data literacy. 

Vi tilbyder rekvirerede forløb til både ledere og medarbejdere, som ønsker at vide mere om Learning Analytics. Kurserne kan bl.a. indeholde: 

 • Hvad er data?

  • Hvad kvalificerer som data?
  • Hvad siger forskellige typer af data?
  • Hvem ejer data?
  • Hvad er big data, og hvad stiller man op med det?

 • Hvordan kan data bidrage til at forbedre skolen og undervisningen?

  • Skal data bestemme, hvordan du skal handle som underviser?
  • Datadrevet, dataunderstøttet, datainformeret...?

 • Kan man måle læring og trivsel?
 • Data literacy

  • Hvilke forudsætninger bygger forskellige data på?
  • Hvordan fortolker man på data - og hvem skal gøre det?
  • Data og lærerfaglighed

En dag med lyd

Formålet med forløbet er at give deltagerne et indblik i og erfaringer med computerbaseret musik og lydproduktion til undervisningsbrug.

Gennem praktiske øvelser med lyd, filmstumper og musik bliver du introduceret til teknikker til arbejdet med musik og lydproduktion. Vi vil stifte bekendtskab med begreber som lydcollage, hørespil og generel musisk skaben. Desuden vil du få svar på spørgsmål som: Hvor kan jeg hente gratis musik på nettet? Hvordan laver jeg det til en podcast? Hvilke regler er der omkring Creative Commons?

Forløbet retter sig mod mange af folkeskolens fag, hvori lyd indgår som én af de modaliteter, man kan udtrykke sig i.

Programmering i...

...dansk, fremmedsprog, matematik, naturfag, musik, billedkunst.

Har du lyst til at arbejde med programmering i din undervisning, men er usikker på hvordan, hvilke ressourcer, der findes, og hvor det kan tænkes ind fagfagligt? Så kan vi tilbyde en række forskellige indgangsvinkler.

Det kunne f.eks. være produktion af hjemmesider i dansk, multimodale produktioner i både dansk og fremmedsprog, arbejde med problembehandling og modellering i matematik, programmering af sensorer og datalogging via robotter eller microcontrollere i naturfag, eller programmering af digital musik og udformning af interaktive billeder i billedkunst. 

Kontakt os for at høre nærmere om, hvordan programmering kan tænkes ind i dit fag. 

Robotter i undervisningen

CFU Sjælland har masser af robotter til udlån i vores samling. Vi laver rekvirerede forløb i de mange forskellige teknologier, hvor fokus både er på brugen af robotterne og på didaktiske designs af læringsforløb. Vi tilbyder forløb med Lego Mindstorms, Lego WeDo, Dash & Dot, BeeBots, Cubelets, Sphero, Ollie, Sams Lab, LittleBits m.fl. 

Se alle robotter til udlån her.

Derudover har vi forskellige sociale robotter, som kan anvendes med forskellige formål på specialskoler - bl.a. QueBall, Nao og Pleo - som vi også gerne afholder rekvirerede forløb i. 

Design og skab computerspil med Kodu

Kodu er et program, hvor eleverne kan arbejde med at lave deres egne computerspil. Arbejdet med Kodu kan tænkes ind i flere af skolens fag. Med Kodu arbejdes med udvikling af kreativitet, innovation, problemløsning og digital historiefortælling. 

Vi tilbyder et forløb, hvor vi giver en grundig gennemgang af alle funktionerne i Kodu, hvorefter I med sparring fra CFU-konsulenten selv udvikler undervisningsforløb, der passer netop jer og jeres elevgruppe. Under afviklingen kan vi være med i opstarten i klassen. Efter afvikling af forløb samler vi op, evaluerer og videndeler. 

Kodu Game Lab er et gratis program udviklet af Microsoft, hvor eleverne kan arbejde med selv at designe og bygge computerspil. Programmet bygger på et visuelt programmeringssprog, altså blokprogrammering, hvilket gør det nemt at bruge.

Brug Scratch i din undervisning

Scratch er et fantastisk værktøj, der både kan bruges fagfagligt i matematik i forbindelse med f.eks. algebra og variabler, til animationer i f.eks. dansk eller projektarbejde med spiludvikling. Mulighederne er mange, og programmet er velegnet fra 3.-10. klasse. 

Vi tilbyder en grundig gennemgang af alle funktionerne i programmet, hvorefter I med sparring fra CFU-konsulenten selv udvikler undervisningsforløb, der passer netop jer og jeres elevgruppe. Efter afvikling af egne forløb samler vi op, evaluerer og videndeler. 

Siden bliver opdateret jævnligt.