Del

Brug e-bøger i undervisningen

Vidste du, at du kan låne e-bøger til din klasse hos CFU - helt gratis? Vi udlåner en lang række e-bøger til alle klassetrin og til flere forskellige fagområder, på lige vilkår med almindelige papirbøger. 

Fordelene er mange ved at arbejde med e-bøger i undervisningen. Dels tilbyder e-bøgerne æstetiske og multimodale oplevelser, hvilket er motiverende for mange elever. Derudover er der også muligheden for syntetisk tale og oplæsning, som også er et stort plus. Når bøgerne lånes digitalt, er der desuden inden risiko for bortkomne eller for sent afleverede bøger.

Læs mere og se et udvalg af vores e-bøger.