Del

Læremidler til arbejdet med den internationale dimension

Letters from around the world

Læs om familie, skole, fritid, fester i denne serie, der omhandler mange forskellige lande i hele verden.

Velegnet for mellemtrinnet.

London inspirationskasse

Inspiration til mange forskellige indfaldsvinkler til arbejdet med London ved hjælp af skønlitteratur, faglitteratur, plakater, film og spil.

Velegnet på mange klassetrin, til tværfagligt arbejde, som optakt til en studietur m.m.

Berlin inspirationskasse

Emnesættet indeholder mange inspirerende effekter, bøger, plaketter, billeder og undervisningsmaterialer, der kan bruges fra 6.-9. klasse. Velegnet til differentieret undervisning, temadage, som optakt til en studietur, kultur- og samfundsforhold m.m. 

Til venstre kan du se indholdet i emnesættet - klik for et større billede. 

Jung in Europa (DVD + lærervejledning)

Gennem 10 minutters udsendelser føres eleverne rundt i seks forskellige tysktalende lande/områder i Europa med unge mennesker som guider. 

Se mere på http://www.fmb.dk/jung/.

Velegnet til 9.-10. klasse.

Klædt på til verden

En håndbog til undervisere på alle trin om interkulturel kompetence.

Klædt på til verden indeholder praktiske øvelser og forløb til undervisning i interkulturel kompetence, som taget afsæt i, at eleverne lærer at møde forskellighed på en hensigtsmæssig måde.

Gratis bøger fra EU Bookshop

Let's explore Europe:
Faglitteratur om alle EUs lande på mange niveauer. Kan anvendes fra 5. klasse. Velegnet til tværfaglig undervisning og faglig læsning.

The Healthiest Holiday:
En tegneserie om Klaus og Maud, der skal på sommerferie hos deres sportsinteresserede familie. Det bliver en omvæltning for børnene, der plejer at spise masser af slik foran computeren. Velegnet for 4.-6. klasse som selvstændig læsning eller i et emne om sundhed.

Hidden Disaster:
En tegneserie om et jordskælv i en svært tilgængelig egn, der er ved at udvikle sig til en humanitær katastrofe. Bogen giver et indblik i komplicerede problemstillinger vedrørende hjælpearbejdet. Kan relateres til katastrofer verden over. Velegnet til udskolingen.

Disse tre bøger kan rekvireres helt gratis i klassesæt ved henvendelse til Ulla Krogsgaard (ukr@pha.dk). Enkelteksemplarer kan rekvireres hos http://bookshop.europa.eu, hvor man også kan browse for at finde andre bøger, plakater, downloads etc.