Del

Innovationsdidaktik

Innovation i undervisningen

Kreativitet og innovation er vigtige kompetencer i det globaliserede samfund - og kompetencer, der er brug for i fremtiden. Kreativitet er evnen at bruge det kendte på nye måder, mens innovation lægger op til generering af merværdi, der rækker ud over deltagerne i det pågældende projekt. 

Eleverne lærer gennem innovative projektforløb at skabe nye idéer, bryde med vaneforestillinger, kombinere forskellige fagområder og samarbejde i netværk.

Kreativitet og innovation er desuden en spændende ramme for en projektorienteret tværfaglig undervisning, hvor eleverne anvender folkeskolens fag i konkrete og meningsfyldte sammenhænge.

Innovationsundervisningen er kendetegnet ved, at eleverne i vid udstrækning selv er aktive i at opstille mål, søge viden, udvikle nye løsninger og skabe originale produkter eller koncepter. Når eleverne opdager, at de alle har noget at byde ind med ud over de traditionelle skolekundskaber som læsning, skrivning og regning, påvirker det deres selvtillid positivt.

Iværksætteri og innovation i erhvervsuddannelserne

Ny publikation fra Undervisningsministeriet med idéer til spændende undervisning i innovation og iværksætteri. Publikationen er målrettet lærere på erhvervsuddannelserne, men kan sagtens bruges som inspiration til området. 

Læs mere hos Undervisningsministeriet eller gå direkte til publikationen her.

Fremtidens uddannelsessystem kalder på 'U-turns'

Læs, hvordan det innovative uddannelsessystem ser ud! Artiklen findes på side 12-18 i Asterisk nr. 59, som er et temanummer om innovation. 

KIE-modellen

KIE-modellen er et pædagogisk, didaktisk redskab til innovativ læring. Modellen er beskrevet i tre praktiske brugsbøger, som er målrettet til undervisere. Bøgerne er skrevet af Ebbe Kromann-Andersen fra Frederiksberg Seminarium og Irmelin Funch Jensen fra Rungsted Gymnasium.

Læs mere på www.kie-modellen.dk.

Innovationspædagogik

Bogen "Innovationspædagogik" af Lotte Darsøe giver en række teoretiske og praktiske anvisninger på, hvordan vi uddanner kreative og innovative samfundsborgere. 

Bogen henvender sig til undervisere, der har mod på at undervise i innovation - samt til projektledere, procesfacilitatorer og andre, der har brug for inspiration og metoder til at håndtere innovationsprocesser.

Læseren får dels indsigt i innovation som begreb - med særligt fokus på innovationsprocessen. I bogen defineres og diskuteres desuden sociale og pædagogiske rammer, der fremmer innovationsprocesser, og hvordan de kan skabes og udfoldes.

Temaavisen "Undervisning i entreprenørskab"

Fonden for Entreprenørskab og Young Enterprise har i forbindelse med iværksætterkampagnen i uge 46 2010 udgivet en temaavis kaldet "Undervisning i entreprenørskab".

Avisen demonstrerer eksempler på, hvordan man kan arbejde med undervisning i entreprenørskab på alle uddannelsesniveauer.

Læs om de mange succeshistorier og lad dig inspirere.

Vejledning

Se EMU's vejledning til innovation og entreprenørskab.

Klik her.

Innovation i 2.B

FIRST LEGO League